Loading...

Oznamy

UVLF víta krok ku konštruktívnemu dialógu pri príprave zákona o vysokých školách

02.03.2021   Aktuality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach víta závery utorkového stretnutia vysokoškolských reprezentácií s vedením rezortu školstva, podľa ktorých návrh novely zákona o vysokých školách bude mať novú verziu. Ministerstvo prisľúbilo, že v nej zohľadní konštruktívne pripomienky a návrh bude konzultovať s kontaktnou skupinou, ktorej členov nominujú reprezentácie vysokých škôl.

„Vnímam toto stretnutie ako krok k upokojeniu situácie a začiatok spoločného hľadania pragmatických riešení. Za kľúčové považujem vypracovanie takého návrhu zákona, ktorý zamedzí presadzovanie moci štátu v akademickom prostredí a politizáciu samosprávnych procesov. Zachovanie akademickej samosprávy je kľúčovým momentom pre budúcnosť nášho vysokého školstva,“ povedala v tejto súvislosti rektorka UVLF Jana Mojžišová. „Názor univerzít je veľmi jednoznačný. Zhodujeme sa na tom, že princípy autonómie a samosprávy garantujú slobodu myslenia, slobodu vedeckého bádania a zaručujú skutočne slobodný výskum a výchovu a vzdelávanie budúcich generácií. Snahy politickej moci obmedziť autonómnosť a samosprávnosť nášho vysokoškolského prostredia by nás vrátili niekoľko desaťročí dozadu. O zásadných výhradách sme hovorili s predstaviteľmi slovenských univerzít veľmi podrobne, preto očakávam, že argumenty našich zástupcov v pracovnej skupine ministerstvo prijme a vďaka konštruktívnemu dialógu spoločne pripravíme moderný a funkčný zákon o vysokých školách.“

V utorok 2. marca 2021sa na rokovaní s vedením rezortu školstva na čele so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ľudovítom Paulisom stretli zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil potvrdil, že expertov zo svojich radov univerzity nominujú v najbližších dňoch,  koncom tohto, prípadne začiatkom budúceho týždňa by sa pracovná skupina mohla stretnúť.