Loading...

Oznamy

Rodný list univerzity má dnešný dátum

16.12.2020   Aktuality

Dnes má Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach narodeniny. Zákonom Slovenskej národnej rady č. 1 zo dňa 16. decembra 1949/Zb. zák. SNR, roč. 1950, čiastka 1, bola od školského roku 1949/1950 oficiálne zriadená Vysoká škola veterinárska v Košiciach.

Zákon mal účinnosť od študijného roku 1949/1950 a legislatívne tak potvrdil fungovanie jedinej inštitúcie svojho druhu na Slovensku, ktorá zapísala prvých študentov 1. ročníka už 3. októbra 1949. Bolo ich 105, z toho jedna žena. Za prvého rektora bol 12. októbra vymenovaný prof. MVDr. Ján Hovorka, ktorý stál aj na čele prípravného výboru a za mimoriadne krátky čas od 19. júla 1949 s úzkou skupinou spolupracovníkov vybudoval základy fungujúcej inštitúcie.

Vznik univerzity si vyžiadala doba. Povojnová situácia v živočíšnej výrobe bola veľmi komplikovaná. Výrazný pohyb vojsk spôsobil, že chovy zvierat boli ohrozované viacerými nákazami. Pritom na východe krajiny chýbal priemysel, obyvatelia boli odkázaní na poľnohospodárstvo. Neskôr situáciu komplikovalo zakladanie jednotných roľníckych družstiev, pretože prinieslo nekontrolované premiestňovanie a chaotické sústreďovanie zvierat do spoločných chovov, čím sa nákazová situácia ešte viac skomplikovala. Počty veterinárnych lekárov počas vojny stagnovali, ale úlohy pre túto profesiu narastali. Nákazová situácia bola zvlášť na východe Slovenska veľmi nepriaznivá. Boli tu veľké chovy hospodárskych zvierat a brucelóza či tuberkulóza boli úplne bežnými chorobami. Preto bola potreba veterinárnej služby akútna.

Škola začala svoju činnosť v skromných podmienkach, prakticky bez vybavenia. Získala areál niekdajšej Košickej kráľovskej polepšovne, nápravno-výchovného zariadenia pre mladistvých, ktorý postavili na prelome 19. a 20. storočia. V roku 1952 stratila samostatnosť, bola pripojená k Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Tento stav sa zmenil až na konci roku 1968, keď Národné zhromaždenie schválilo vládny návrh zákona o zriadení Vysokej školy veterinárskej v Brne a v Košiciach. Zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 1969. Zmenu názvu na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach upravil zákon SNR z roku 1992. V súvislosti so zavedením nového akreditovaného študijného programu v akademickom roku 2006/2007 univerzita požiadala o zmenu názvu školy na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Národná rada schválila tento názov s účinnosťou od 15. januára 2010.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) je jediná vysoká škola na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie a jedna z dvoch, ktoré poskytujú štúdium farmácie. Navštevuje ju okolo dvetisíc študentov, z toho viac ako tristo zahraničných, ktorí už viac ako štvrťstoročie majú možnosť  študovať veterinárnu medicínu v anglickom jazyku. Diplom absolventa UVLF je akceptovaný vo všetkých krajinách EÚ. 

     
Zakladateľ a prvý rektor Vysokej školy veterinárskej v Košiciach Ján Hovorka


Pohľad na historický areál v čase existencie kráľovskej polepšovne.


Historická vstupná brána do areálu veterinárnej školy

Foto: archív UVLF