Loading...

Oznamy

Doktorandi UVLF úspešní na seminári venovanom pamiatke akademika Boďu

13.11.2020   Aktuality

Už 15. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu sa uskutočnil 12. – 13. novembra 2020. Dvojdňová súťaž o najlepšiu prácu doktorandov bola v tomto roku presunutá do online priestoru, všetky príspevky boli prezentované na videokonferencii. „Na seminári sa zúčastnilo 38 doktorandov, ktorí prezentovali práce z rôznych odborov. Ocenených bolo 12 prác, z nich sedem bolo z našej univerzity. Mnohé prednášky boli pripravené aj odprezentované excelentne, z čoho máme veľmi dobrý pocit,“ konštatoval prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.  Tu nájdete zoznam ocenených prác. Práce sú k dispozícii v zborníku vedeckých prác z podujatia.

Cieľom seminára je poskytnúť košickým doktorandom z biologických vedných odborov priestor na získanie praktických skúseností v dvoch najdôležitejších oblastiach prezentácie vlastných výsledkov vedeckého výskumu, v prezentácii výsledkov v ústnej a písomnej forme.

Na príprave seminára sa spolupodieľali Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachÚstav fyziológie hospodárskych zvierat a Centrum biovied Slovenskej akadémie vied. Seminár bol súčasťou slovenského Týždňa vedy a techniky