Loading...

Oznamy

Vyhraj knihu – vylosovanie

Milé kolegyne, milí kolegovia,

dňa 5.11.2020 v priestoroch akademickej knižnice Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za prítomnosti riaditeľky akademickej knižnice MVDr. Libuši Bodnárovej, prorektorky prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD, prorektora prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD. a pod dohľadom JUDr. Anny Árvaiovej boli vylosovaní piati výhercovia, ktorí sa zapojili do zlosovania o publikáciu podľa vlastného výberu:.

MVDr. Zuzana Kasičová
Mgr. Nikola Hudáková
MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
Mgr. Martin Bartkovský, PhD.
MVDr. Filip Koľvek

Výhercom srdečne blahoželáme a veríme, že získané vedomosti z výhry využijú pri pedagogickom a vedeckom raste.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia