Loading...

Oznamy

Košice začali fandiť vede a výskumu, hovorí Daša Čížková

29.09.2020   Aktuality

Vedkyňa, žena, naša a najlepšia! To je úspech, ktorý patrí doc. MVDr. Daši Čížkovej, DrSc., vedúcej Centra experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V ankete denníka Košice:dnes získala titul Osobnosť roka 2019 a Žena roka 2019. K úspechu jej v utorok 29. septembra v mene celej univerzity zablahoželala rektorka UVLF Jana Mojžišová a všetci členovia vedenia univerzity.

„Tento úspech nás veľmi potešil! Naša univerzita sa v tejto ankete za rok 2017 dostala do finále, získali sme druhé miesto. Ale pani docentka Čížková ako osoba získala dve ceny – osobnosť i žena roka. Je to aj pre nás obrovská radosť,“ zablahoželala úspešnej vedkyni v mene univerzity rektorka Jana Mojžišová. „Sme hrdí, lebo to nie je len prezentácia jednej osoby, ale celej univerzity. Daša Čížková zviditeľnila v košickom priestore aj nás, jej úspech zarezonoval. To, že získala ocenenie, ktoré sa nedá ovplyvniť, vylobovať, zmanipulovať, je úžasné. Je to názor Košičanov a znamená, že výsledky výskumu a vedeckej práce si všímajú aj za bránami tejto školy. Úspechy Daši Čížkovej a jej kolektívu presahujú plot našej školy, prinášajú benefit pre všetkých a Košičania si to uvedomujú. Sme hrdí, že máme v našich radoch takú úspešnú ženu.“  

Vyhodnotenie ankety Košičan roka 2019 sa pôvodne malo uskutočniť na jar, pandemická situácia však zámery organizátorov zmenila. Aj jesenný termín sa však musel uskutočniť v komornej atmosfére, ale so všetkými poctami a vážnosťou.  

„Pre mňa to znamená veľmi veľa. Je to ocenenie mojej práce i práce mojich kolegov, ktorí robia vo vede a výskume. Bola som veľmi prekvapená. V kútiku duše som si myslela, že by som pravdepodobne mala vyhrať titul Žena roka, keďže medzi finálovou päťkou som bola jediná žena. Ale keď sa moderátor Martin Nikodým na mňa usmieval a povedal ako osobnosť Košíc moje meno, bola som veľmi prekvapená. Naozaj som to netušila,“ priznala Daša Čížková.

„Až na druhý deň, keď začali prichádzať správy a blahoželania od ľudí, ktorí majú radosť z tohto úspechu, som si to začala uvedomovať. V ankete hlasovali ľudia, spoluobčania. Košice začali vnímať a fandiť vede a výskumu. Hlasovanie v ankete skončilo v marci, ale myslím, že aj pandemická situácia podporila vedomie, že vedu a výskum na Slovensku treba viac oceniť a podporovať. Zatiaľ to chápeme vo forme ocenení, uznaní, ale verím, že časom príde aj iná podpora – finančná či materiálna. Ďalšie generácie z toho budú môcť ťažiť,“ dodala Osobnosť Košíc 2019 a Žena roka 2019 Daša Čížková. Poďakovala univerzite za možnosti, ktoré poskytuje vede a výskumu napríklad aj vytvorením Centra experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny. „Bude prospešné nielen pre nás, pre univerzitu ako celok, ale aj pre celú spoločnosť.“

     

Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny (CEKRM) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je zamerané na štúdium a vývoj inovatívnych bunkových a farmakologických prístupov určených na regeneráciu poškodených a nefunkčných tkanív a orgánov v dôsledku traumy, choroby, či starnutia. CEKRM predstavuje biomedicínsky orientované pracovisko, ktoré skúma multilíniový potenciál, genomický a proteomický profil kmeňových buniek a ich metabolitov získaných z dospelých a neonatálnych tkanív. Využíva moderné in vitro a in vivo modelové systémy a technológie bunkového-tkanivového-3D-organoidného inžinierstva. Centrum je zároveň spoločným pracoviskom Neuroimunologického ústavu SAV, ktoré sa podieľa na analýzach bioaktívnych nanomolekúl (ektozómy, exozómy a iné) disponujúcich schopnosťou ovplyvniť imunitný systém, plasticitu, regenáciu nervového tkaniva alebo dokážu prispieť ku diagnostike ochorení. Cieľom centra je určovať biomedicínsky smer, ktorého výstupy nájdu perspektívne klinické využitie pri liečbe závažných ochorení, pre ktoré doposiaľ nemáme efektívnu liečbu.