Loading...

Organizačná štruktúra

Edičné stredisko a predajňa literatúry

Grafická príprava a tlačové služby

Grafickú prípravu a tlačové služby ponúka Edičné stredisko a predajňa literatúry, ktoré je účelovým zariadením univerzity. Nachádza sa v budove univerzitnej knižnice na prízemí. Edičné stredisko a predajňa literatúry ponúka ponúka komplexnejšie služby nielen zamestnancom a študentom univerzity, ale aj širokej verejnosti.

Pred samotnou tlačou – čiernobielou a farebnou – na tlačiarenskom zariadení ponúka možnosť tlačovej prípravy, zalomenia a grafického spracovania učebných textov, skrípt, kníh, monografií, výročných správ, inauguračných téz, habilitačných prác a ďalších odborných materiálov.

Novinkou v edičnom stredisku a predajni literatúry je skladací automat DUPLO DF-915, ktorý má široké využitie pri skladaní rôznych formátov a druhov papiera, napr. rôznych propagačných materiálov na konferencie, reklamných tlačovín, novín, pozvánok, skladačiek, bulletinov, novoročných pozdravov, obalov a pod. Bola rozšírená ponuka možností väzby okrem lepenej o spinkovú a šitú.

Edičné stredisko a predajňa literatúry zariadenie zabezpečuje väzbu záverečných prác, napr. na bakalárske a diplomové práce.

Ponúkané služby - grafická príprava:

 • Drobné grafické úpravy
 • Náročnejšie grafické úpravy
 • Návrh letáku A5 (príprava do tlače)
 • Návrh letáku A4 (príprava do tlače)
 • Návrh letáku A3 (príprava do tlače)
 • Návrh tabule, baneru...
 • Návrh vizitiek, pozvánok, oznámení...
 • Úprava skrípt pripravených v elektronickej forme
 • Príprava skrípt do elektronickej podoby

Ponúkané tlačové služby:

 • Falcovanie / skladanie 
 • Tlač čiernobiela 
 • Tlač farba 
 • Lepená väzba

Ceny za služby nájdete v cenníku tovarov, služieb a prác UVLF v Košiciach (v časti Edičné stredisko a predajňa literatúry):