Loading...

Univerzitná knižnica a edičné stredisko

Oddelenie informačné

THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Slaninová Zuzana, Ing. +421915986740 zuzana.slaninova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Gregorovičová Ľudmila +421915986742 - -