Loading...

Ústav vedeckých informácií a knižnica

Oddelenie informačné

THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Palenčárová Natália, Mgr. +421915986743 natalia.palencarova@uvlf.sk -
Slaninová Zuzana, Ing. +421915986740 zuzana.slaninova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Gregorovičová Ľudmila +421915986742 - -