Loading...

Univerzitná knižnica a edičné stredisko

Oddelenie budovania a doplňovania fondov

THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Garčárová Monika, MVDr. +421915986746 monika.garcarova@uvlf.sk -
Gomolčáková Mária +421915991463 maria.gomolcakova@uvlf.sk -
Mandelíková Andrea, Mgr. +421915986744 andrea.mandelikova@uvlf.sk -