Loading...

Oddelenie ekonomiky

Referát finančného účtovníctva

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Macková Iveta, Ing. +421905162403 iveta.mackova@uvlf.sk -
Matová Jana +421915986749 jana.matova@uvlf.sk -
Nedbáleková Mária, Ing. +421918967420 maria.nedbalekova@uvlf.sk -
Perháčová Lenka +421907798847 lenka.perhacova@uvlf.sk -
Perháčová Mária +421915984590 maria.perhacova@uvlf.sk -
Rachvalová Emília +421915984734 emilia.rachvalova@uvlf.sk -
Šolcová Lenka +421917643522 lenka.solcova@uvlf.sk -
Vladimírová Mária, Ing. +421908239106 maria.vladimirova@uvlf.sk -