Loading...

Akcie

XV. Lazarove dni výživy a veterinár. dietetiky a NutriNET 2023

XV. Lazarove dni výživy a veterinár. dietetiky a NutriNET 2023

07.09.2023 - 08.09.2023   Akcie , Podujatia

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - Katedra výživy a chovu zvierat,
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
a Odbor veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
organizujú vedeckú konferenciu XV. LAZAROVE DNI  VÝŽIVY A VETERINÁRNEJ DIETETIKY 
a vedeckú konferenciu PhD. študentov z odboru Výživa zvierat NutriNET 2023.

Konferencie sa uskutočnia 7. – 8. septembra 2023 na UVLF v Košiciach.

Cieľom konferencie je analyzovať vplyv výživy zvierat na tvorbu zdravia, produkciu a ekonomiku chovu hospodárskych zvierat. Prezentovať výsledky experimentálnych výskumných prác a formulované návrhy na uplatnenie nových poznatkov a praktických skúseností v praxi. 

Tu nájdete všetky informácie vrátane prihlášky.

Tu nájdete II. cirkulár ku konferencii vrátane zoznamu prihásených a dôležitých termínov.