Loading...

Akcie

Webinár The Funding & tenders Portal for beginners

27.05.2021   Podujatia

Webinár The Funding & tenders Portal for beginners organizuje Európska komisia dňa 27. mája 2021 (online streaming).

Portál je hlavným nástrojom EK pre:

  • zverejňovanie výziev na podávanie projektov v rámci rôznych finančných nástrojov EÚ (nielen Horizon Europe),
  • podávanie projektových návrhov,
  • hľadanie partnerov,
  • poskytovanie informácií k financovaným projektom a ich výsledkom,
  • registráciu externých hodnotiteľov projektov a i.

Tu nájdete všetky potrebné informácie