Loading...

Akcie

Rektorka UVLF v Košiciach podpísala Memorandum o porozumení

Rektorka UVLF v Košiciach podpísala Memorandum o porozumení

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., podpísala 4. októbra 2018 v rakúskom meste Graz Memorandum o porozumení (Memorandum of Undrestanding), ktoré potvrdzuje uzavretie partnerstva medzi UVLF v Košiciach a nezávislou inštitúciou pre výskum a vývoj JOANNEUM RESEARCH. Týmto dokumentom sa zmluvné strany zaviazali k vedeckej a technologickej spôsobilosti pri vzájomnej spolupráci vo výskume a vývoji.

Okrem UVLF v Košiciach podpísali memorandum aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach.