Loading...

Akcie

Problémy súvisiace s chovom zvierat

Problémy súvisiace s chovom zvierat

18.11.2020 - 20.11.2020   Konferencie a semináre

V súvislosti s COVID 19 a novými platnými opatreniami od 15.10.2020

Vám oznamujeme že konferencia :

Zvieratá: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne zaväzných právnych predpisov

sa v termíne november – neuskutoční.

Konferenciu prekladáme na rok 2021.

Situáciu sledujeme a nový termín Vám bude včas oznámený.

Ďakujeme za porozumenie a Vašu priazeň.

I. informácia