Loading...

Akcie

Národný infodeň k návrhom pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024

Národný infodeň k návrhom pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024

15.11.2022 - 16.11.2022   Akcie , Podujatia

Radi by sme Vás pozvali na národné informačné dni k návrhom pracovných programov rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa. Podujatie s názvom "Národný infodeň k návrhom pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024" sa uskutoční online počas dvoch dní 15. – 16. novembra 2022 od 9:00 do 14:40 hod.

Cieľom podujatia bude predstaviť návrhy nových pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024 spolu s témami výziev, misiami či partnerstvami odbornej verejnosti, vedeckým a výskumným pracovníkom, inovátorom, kľúčovým stakeholderom, aktérom zo sféry priemyslu a ďalším aktérom zo súkromného sektora, ako aj všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o dianie v prostredí európskeho výskumu, vývoja a inovácií.

Podujatím vás budú sprevádzať jednotlivé národné kontaktné body zodpovedané za príslušnú oblasť Horizontu Európa. Vďaka nim sa dozviete, ako budú vyzerať nové pracovné programy a aj to, aké témy budú k dispozícii na podávanie projektových návrhov v najbližších dvoch rokoch. Zároveň vám predstavia možnosti aj vo výskumno-inovačných misiách EÚ a Európskych partnerstvách.

V rámci programu Horizont Európa sa každé dva roky vypracúvajú nové pracovné programy, v ktorých sa stanovujú výzvy na predkladanie projektov, ich rozsah a rozpočty. Tieto dokumenty podliehajú revíziám, ale po ich schválení Európskou komisiou stanovujú podmienky výskumných projektov v rámci rôznych častí programu Horizont Európa a poskytujú výskumným pracovníkom jasný prehľad o dostupných finančných prostriedkoch.

Tu nájdete komplentý PROGRAM národného infodňa 

Na podujatie je potrebné vopred sa registrovať Po registrácii vám príde automaticky e-mail aj s linkou na online vysielanie. Starostlivo si tento email uchovajte.

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie na obdobie rokov 2021 až 2027 a ide o doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii. Program bude podporovať témy a oblasti rozčlenené do troch hlavných pilierov – excelentná veda, globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a inovatívna Európa.