Loading...

Akcie

Deň mladých farmakológov SR 2023

Deň mladých farmakológov SR 2023

09.11.2023   Akcie , Podujatia

Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského organiziuje tradičný Deň mladých farmakológov SR 2023 (XXVIII. ročník - Memoriál prof. Františka Šveca a prof. Pavla Šveca). Dátum konania je tradične druhý novembrový štvrtok - 9. november 2023.

Tu nájdete viac informácií o Dni mladých farmakológov SR 2023

Budúcnosť je často spájaná s mladými, šikovnými ľuďmi, ktorí prinášajú nové myšlienky a riešenia. Je preto dôležité, aby sme vytvorili priestor, kde môžu tieto myšlienky rásť a rozvíjať sa. Podujatie, na ktoré Vás pozývame je práve takýmto miestom. Na Dni mladých farmakológov môžu mladí vedci a doktorandi do 35 rokov:
● prezentovať svoju prácu formou krátkej prednášky v sekcii experimentálnej farmakológie alebo klinickej farmakológie a farmácie,
● formou živej diskusie získať cennú spätnú väzbu od starších kolegov
● publikovať svoju prácu v slovenskom recenzovanom zborníku Pokroky vo farmakológii v SR (vyjde v roku 2024 podľa dodania textov a edičných prác), alebo v medzinárodnom časopise European Pharmaceutical Journal.

Informácie sú postupne zverejňované aj na stránke našej katedry a na stránke SFaS: http://www.sfarm.sk/.