Loading...

Akcie

Chemické horizonty

Chemické horizonty

28.04.2022   Akcie , Podujatia

Slovenská chemická spoločnosť organizuje cyklus populárno-náučných prednášok Chemické horizonty. Akutálna sa uskutoční vo štvrtok 28. apríla 2022 o 14:00 prostredníctvom MS Teams.

V aprílovej prednáške bude doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.  z Ústavu chemických vied, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prednášať o koordinačných zlúčeninách paládia a gália, ktoré majú výnimočné cytostatické účinky. Táto téma môže zaujať aj akademických pracovníkov farmaceutických a lekárskych fakúlt na Slovensku (LF UK, JLF UK, FF UK, UVLF KE, LF UPJS).

Tu nájdete viac informácií o prednáške