Loading...

Akcie

26. sympózium z dejín farmácie

26. sympózium z dejín farmácie

21.09.2022   Akcie , Podujatia

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, OZ Diversitas Culturae Banská Bystrica, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Klub dejín farmácie
Vás pozývajú na: 26. sympózium z dejín farmácie,
ktoré sa uskutoční pri príležitosti 70. výročia založenia Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a 230. výročia úmrtia Jána Juraja Hoffingera pod záštiou dekana FaF UK prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH
dňa 21. septembra 2022
v priestoroch Rytierskej sály Starého zámku v Banskej Štiavnici

Tu nájdete podrobnosti o programe