Loading...

Organizačná štruktúra

Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici

Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici je prevádzkované pre potreby Školského poľnohospodárskeho pre potreby prevádzkovania bitúnku, ktorý je zároveň využívaný pre pedagogický proces zabezpečujúci realizáciu praktickej výučby predmetov z oblasti hygieny produkcie potravín.

Kontakty

Riaditeľ Telefón E-mail Web
Seňko Ivan, Ing. +421908987672 ivan.senko@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Vajda Ján, Ing. +421915986739 jan.vajda@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Fehérová Jiřina - - -