Loading...

Projektové oddelenie

Referát projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie a ostatných finančných mechanizmov

Zamestnanci Telefón E-mail Web
Shymanska Bianka, Mgr. +421915986760 bianka.shymanska@uvlf.sk -
Sitániová Mária, JUDr. +421918711966 maria.sitaniova@uvlf.sk -
Takácsová Beáta, Ing. +421915986727 beata.takacsova@uvlf.sk -