Loading...

Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Referát výpočtovej techniky a sietí

Vedúci Telefón E-mail Web
Michaľov Igor, Ing. +421905292677 igor.michalov@uvlf.sk -
Zamestnanci Telefón E-mail Web
Barát Richard +421907942863 richard.barat@uvlf.sk -
Grančák Štefan, Ing. +421915729363 stefan.grancak@uvlf.sk -
Lipták Ján, Ing. +421918927536 jano.liptak@uvlf.sk -
Macko Marek +421905175057 marek.macko@uvlf.sk -
Miščo Viliam, Ing. +421915984573 viliam.misco@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Moňoková Martina, Ing. +421917171070 martina.monokova@uvlf.sk -