Loading...

Akcie

Zlaté promócie vrátili v čase absolventov univerzity

Zlaté promócie vrátili v čase absolventov univerzity

11.09.2019   Akcie , Podujatia

Tradícia odovzdávania zlatých diplomov absolventom, ktorí ukončili svoje štúdium pred päťdesiatimi rokmi, pokračovala v stredu 11. septembra v Aule Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie už po pätnásty raz. Pri slávnostnom akte prevzalo zlaté diplomy 26 absolventov zo 78 študentov, ktorí promovali v roku 1969.

Na slávnostnom akte sa zúčastnili najvyšší predstavitelia univerzity pod vedením rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD. Absolventi z roku 1969 prebrali symbolické diplomy z rúk promótora – prorektora pre vzdelávanie MVDr. Martina Tomka, PhD. Kým pred polstoročím boli svedkami slávnostnej udalosti ich rodičia, dnes ich sprevádzali deti a vnúčatá. Univerzita chce aj týmto spôsobom deklarovať, že si svojich absolventov váži a je hrdá na ich prácu a na všetko to, čo počas polstoročia dokázali.

„Do produktívneho života ste vstupovali v neľahkom období. Ako študenti ste boli priamymi svedkami silného optimizmu, ktorý po Pražskej jari sľuboval lepší život. Obnovovala sa dôvera k štátu, otvorene sa hovorilo o veciach, ktoré boli predtým tabu. Začala sa otvárať cesta do sveta, no augustové udalosti všetko zmenili. Len ťažko si dnešní absolventi našej univerzity vedia predstaviť atmosféru, v ktorej ste začínali svoj skutočný, dospelý život. No aj v hlbokom pesimizme tých dní, sa objavovali okamihy, ktoré znamenali svetlo a vieru v zázrak,“ povedala v slávnostnom príhovore rektorka Jana Mojžišová a pripomenula prvý krok Neila Armstronga na Mesiaci. „Možno mal v tej chvíli väčšiu hodnotu ako váš vysokoškolský diplom a titul. Bolo to niečo, čo dávalo záruku, že latinské „per aspera ad astra“ naozaj funguje. Cez prekážky sa ku hviezdam skutočne niekto dostal. Bol čas, aby ste sa aj vy pokúsili dosiahnuť svoje hviezdy.“

Zdôraznila, že za 50 rokov sa univerzita dostala na jedinečnú pozíciu. Zmenila  a rozšírila svoj názov, ale stále je jediná na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie a jedna z dvoch, ktoré poskytujú štúdium farmácie. Má stabilné miesto v systéme nášho vysokoškolského vzdelávania podarilo sa jej dosiahnuť významný úspech na európskej úrovni. „Dnes naša univerzita otvára brány všetkým, ktorým záleží na budúcnosti zelenej planéty. Uvedomujeme si zodpovednosť za zdravie zvierat, ľudí i kvalitné životné prostredie. V čase obrovských klimatických zmien sa táto zodpovednosť násobí. Zdravie treba vnímať ako globálnu hodnotu. Unikátna orientácia našich študijných programov napĺňa novodobý koncept Jeden svet – jedno zdravie – jedna medicína, ktorý zdôrazňuje vzájomný vzťah zdravia zvierat, ľudí i kvality životného prostredia. Širokú škálu vedeckých poznatkov ponúkame nielen odbornej, ale i laickej verejnosti. Máme česť byť vašimi nasledovníkmi. A máme povinnosť neurobiť hanbu nikomu, kto 70 rokov budoval vynikajúcu povesť našej univerzity,“ dodala a zaželala všetkým ešte dlhé roky prežité v zdraví, šťastí, pokoji a pohode v kruhu blízkych. 

Za všetkým zúčastnených poďakoval absolvent univerzity z roku 1969 MVDr. Ivan Seidl. Pred 50 rokmi mal rovnakú česť prihovoriť sa za študentov predstaviteľom akademickej obce. Ocenil, že vďaka tradícii zlatých promócií majú absolventi možnosť opakovanie zažiť vzácne pocity. „Dnešná slávnosť nám umožňuje vyjadriť aj poďakovanie svojej alma mater za úspešné zvládnutie profesionálneho života. S poznaním úrovne veterinárskych vysokých škôl v Európe môžem prehlásiť, že sme sa k našej univerzite mohli v minulosti aj dnes s hrdosťou priznávať. Za toto sebavedomie sme vďační našim bývalým profesorom a asistentom, ktorí nám nielen odovzdávali svoje znalosti a skúsenosti, ale nás vychovali aj k eticky zanietenému vzťahu k nášmu povolaniu,“ povedal a zaželal univerzite a jej pracovníkom úspech vo vzdelávaní, ale aj výskume a klinickej činnosti.