Loading...

Akcie

XXVII. Deň mladých farmakológov SR  (Memoriál prof. F. Šveca a prof. P. Šveca)

XXVII. Deň mladých farmakológov SR (Memoriál prof. F. Šveca a prof. P. Šveca)

10.11.2022   Akcie , Podujatia

XXVII. ročník Dňa mladých farmakológov SR (Memoriál prof. Františka Šveca a prof. Pavla Šveca) organizuje Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod záštitou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS SLS). Podujatie sa bude konať vo štvrtok 10. novembra 2022 hybridne, čiže bude možné prísť osobne alebo sa zúčastniť online.

Odbornými garantkami podujatia sú prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. a doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. Vyzvali mladých elévov farmakológie, aby na svojich pracoviskách pripravili prednášky, ktoré by odzneli na memoriáli a následne by boli ako recenzované vedecké publikácie vo forme krátkeho príspevku zverejnené v časopise European Pharmaceutical Journal alebo v tradičnom zborníku Pokroky vo farmakológii v SR (vyjde v roku 2023 podľa dodania textov a edičných prác).

Prihlášky a názvy prác posielajte do 17. októbra 2022 na adresu: kuzelova@fpharm.uniba.sk