Loading...

Akcie

Webinár o rodovej rovnosti v európskom výskume

Webinár o rodovej rovnosti v európskom výskume

10.03.2022   Akcie

Európska únia sa zaviazala podporovať rodovú rovnosť vo všetkých oblastiach a oblasť výskumu a inovácií nie je výnimkou. Napriek dosiahnutému pokroku pretrvávajú mnohé systémové bariéry, ktoré bránia dosiahnutiu optimálnej rodovej rovnosti vo výskume a inováciách. Rodová rovnosť je dnes integrovaná súčasť programu Horizont Európa, o čom svedčí zavedenie plánov rodovej rovnosti pre verejné orgány, výskumné organizácie a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

S cieľom prispieť k tomuto vývoju organizujú styčné kancelárie CZELOLINOPolSCA a SLORD dňa 10. marca 2022 online podujatie s názvom „Rodová rovnosť v európskom výskume, inováciách a vysokoškolskom vzdelávaní: Ako zvýšiť excelentnosť výskumu pomocou plánov rodovej rovnosti?".
Cieľom tohto podujatia je poskytnúť prehľad o najnovšom vývoji v oblasti politiky rodovej rovnosti v EÚ. Taktiež bude prezentovaný najnovší vývoj a ilustračné príklady z Česka, Litvy, Poľska a Slovenska. Tu sa dozviete viac informácií o podujatí

Účasť je bezplatná, na podujatie sa treba zaregistrovať. Registrácia bude otvorená do 8. marca 2022.
Odkaz na pripojenie bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom 9. marca 2022.

Tu nájdete INŠTITUCIONÁLNY PLÁN RODOVEJ ROVNOSTI Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.