Loading...

Akcie

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES

10.11.2021   Akcie

.Čo sa stane so zdravotníkom, ktorý bol účastný odhaleného poškodenia zdravia pacienta (nežiaducej udalosti)? Po odhalení nežiaducej udalosti zažívajú zdravotníci výrazný stres, ktorý má dopad na ich osobný, ale aj pracovný život. Väčšina zdravotníckych pracovníkov nie je na komunikáciu v kritickej situácii trénovaná a vznikajú u nich obavy z možných následkov pri stretnutí zoči voči pacientovi. Môžu mať nedôveru voči podpore zo strany svojich vlastných kolegov a zamestnávateľa, a preto sa týmto typom rozhovorov zámerne vyhýbajú. Okrem rôznych psychologických a psychosomatických následkov sú jedny z najväčších potvrdených zdrojov stresu práve možné kariérne následky, ku ktorým patria obavy z právnych následkov, potenciálnej straty reputácie, informovania o zlyhaní a ospravedlnenia sa pacientovi a vedeniu. To nás oprávňuje zamýšľať sa nad aspektmi, ktoré súvisia so zdravotníkom ako účastníkom nežiaducej udalosti. A to napríklad otázky ich liečby, rešpektu, porozumenia, súcitu, podpory, transparentnosti. Sme ako spoločnosť schopní vnímať komplexnosť situácie, ktorá je spojená s nežiaducimi udalosťami?

Nechajte sa nakaziť vírusom diskusie a zapojte sa do nového ročníka UNIVERSITATIS DISPUTATIONES,

Už 10. ročník univerzitných diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONES, ktorých cieľom je prepájanie univerzitného prostredia s prostredím odbornej praxe, pripravuje Komora pre medicínske právo - MEDIUS. Jej víziou je prepájať odborníkov z oblasti práva, medicíny, farmácie, psychológie, etiky a filozofie a tak kreovať priestor pre vnímanie zdravotníckych tém z rôznych uhlov pohľadu. Preto vytvára partnerstvá, iniciuje odborné fóra, sieťuje dôležitých odborníkov a vzdeláva. Jedným z odborných partnerov diskusí je aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Miesto: Facebook @tyzden.sk / live stream / moderátor: Zuzana Kovačič Hanzelová

Dátum: 10. novembra 2021, streda 18:00

Spíkri: JUDr. Ivan Humeník, PhD., PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA, MUDr. Branislav Chrenka