Loading...

Akcie

ŠKOLA – VEDA – PRAX

ŠKOLA – VEDA – PRAX

17.09.2019 - 18.09.2019   Konferencie a semináre

Vážené kolegyne a kolegovia!

V mene organizačného výboru Vás srdečne pozývame na odbornú konferenciu
Škola – Veda – Prax organizovanú pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Konferencia je adresovaná širokej odbornej veterinárnej a farmaceutickej verejnosti so špeciálnym zreteľom na prax a činnosť súkromných veterinárnych lekárov.

Konferencia bude prebiehať 17. a 18. septembra 2019 na pôde UVLF v Košiciach.

Podrobné informácie nájdete na web stránke univerzity: Program

Poteší nás, ak budete informáciu o podujatí distribuovať na domovských pracoviskách a medzi svojimi spolupracovníkmi.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
S pozdravom,

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
odborný a organizačný garant konferencie

a

prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
predseda organizačného tímu konferencie