Loading...

Akcie

POZVÁNKA

POZVÁNKA

27.04.2019   Akcie

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,

a

Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach

dovoľujú si Vás pozvať

na

preteky Slovenského voltížneho pohára,

ktoré sa uskutočnia v sobotu 27. apríla 2019 v Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach, Trieda KVP 9

Program:

   9.30 Začiatok podujatia

12.25 14.00 Obedňajšia prestávka

16.15 Dekorácia a záver