Loading...

Akcie

Kick-off podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe na roky 2021 – 2027 (online)

29.10.2020   Podujatia

Vo štvrtok 29. októbra 2020 sa uskutoční online podujatie zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont Európa.

Dozviete sa viac o štruktúre programu, súčastiach jednotlivých pilierov, aj o opatreniach zameraných na rozširovanie účasti (tzv. „Widening“), ktorých cieľom je riešiť výkonnostné nerovnosti vo výskume inováciách v rámci členských štátov EÚ. Budete tiež informovaní o právnych, finančných a etických otázkach v novom programe. Súčasťou podujatia bude diskusia a zodpovedanie otázok publika.

Účasť na podujatí prisľúbil aj Jean-Eric Paquet - generálny riaditeľ z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD).

Na podujatie sa zaregistrujte prostredníctvom registračného formulára.

Tu nájdete program podujatia.