Loading...

Akcie

Kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku? VET FUTURE

Kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku? VET FUTURE

Budúcnosť veterinárnej profesie sa stala hlavnou témou konferencie s názvom Kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku? VET FUTURE organizovanej Komorou veterinárnych lekárov SR, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Konferencia sa uskutočnila 5. októbra 2018 na pôde UVLF v Košiciach – alma mater väčšiny zúčastnených. Svojím príhovorom ju otvorila rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Vo svojom prejave zdôraznila dôležitosť vývoja veterinárnej profesie od minulosti až po súčasnosť. „Profesia sa mení, mení sa svojim zameraním, mení sa tým, čo od nej spoločnosť očakáva, mení sa aj podľa toho, kto má o ňu záujem, preto si myslím, že je čas, aby sme diskutovali o týchto prípadných zmenách a o tom, či sa im budeme vedieť prispôsobiť. Ja však verím, že tieto zmeny posunú našu univerzitu a celkovo veterinárnu medicínu k lepšiemu,“  na záver dodala rektorka univerzity prof. Jana Mojžišová.

Po nej vystúpili ďalší najvyšší reprezentanti organizátorov konferencie VET FUTURE, a teda ústredný riaditeľ ŠVPS SR prof. MVDr. Jozef Bíreš DrSc., a prezidentka KVL SR MVDr. Silvia Štefáková. Ako čestný hosť bol pozvaný prezident Federation of Veterinarians of Europe Rafael Laguens, ktorý vo svojej prednáške predstavil samotnú VET FUTURE a zdôraznil šesť základných bodov, ktoré budú ovplyvňovať vývoj veterinárnej medicíny. Venoval sa aj budúcnosti veterinárnej medicíny z demografického hľadiska a potencionálnym hrozbám v oblasti veterinárnej profesie. Vystúpil tiež aj pozvaný prezident Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Karel Daniel.

Konferencia VET FUTURE pozostávala z dvoch základných okruhov. V prvej polovici stretnutia dominovali prednášky jednotlivých organizátorov zamerané na budúcnosť veterinárnej medicíny a nimi stanovené vízie v tejto oblasti. Rektorka UVLF v Košiciach vo svojej prezentácii zdôraznila myšlienku One Health konceptu – súvzťažnosť medzi zdravím zvierat, ľudí a kvalitou životného prostredia. V tomto duchu sa niesli prednášky aj ďalších dvoch predstaviteľov inštitúcií, prof. Jozefa Bíreša, ústredného riaditeľa ŠVPS SR a JUDr. MVDr. Ivana Riečana – predsedu dozornej komisie KVL SR.

Druhá polovica stretnutia bola venovaná diskusnému fóru zameranému na témy veterinárneho vzdelávania, veterinárnej profesie a veterinárnej legislatívy. V diskusii odzneli otázky z oblasti manažmentu, psychologického tréningu veterinárov či transportu zvierat pri cestovaní.