Loading...

Akcie

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2019

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 2019

24.09.2019 - 26.09.2019   Akcie

Už 23. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2019 bude 24. až 26. septembra 2019 na výstavisku Incheba Expo Bratislava v hale D. Veľtrh sa koná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, veľvyslanca Českej republiky na Slovensku, rektora Univerzity Komenského v Bratislave a vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.  

Veľtrh bude slávnostne otvorený 24. septembra 2019 o 9:00 v hale D výstaviska Incheba Expo Bratislava. Slávnostného otvorenia sa zúčastnia predstavitelia vystavujúcich univerzít a vysokých škôl aj ďalší významní hostia. Bezprostredne po slávnostnom otvorení prebehne tlačová konferencia.

Veľtrh Gaudeamus - Akadémia nadväzuje na tradičné študentské veľtrhy Akadémia & Vapac Bratislava a koná sa už po dvadsiaty tretí raz. Tohto ročníka veľtrhu sa zúčastní 350 vystavujúcich subjektov a veľtrh prebehne na doteraz najväčšej výstavnej ploche 1 251 m². Veľtrh tento rok návštevníkom ponúkne aj rekordných 65 zaujímavých prednášok.

Veľtrh Gaudeamus - Akadémia v Bratislavě je zameraný na pomaturitné vzdelávanie a je významným informačným zdrojom pre študentov stredných škôl. Návštevu veľtrhu možno odporučiť študentom III. i IV. ročníkov stredných škôl všetkých zameraní aj ich pedagógom a výchovným poradcom. Návšteva študentov III. ročníkov môže priamo ovplyvniť napríklad voľbu maturitných predmetov a ďalšie štúdium po maturite.

Návštevníkom sa predstaví 350 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií. Študenti si budú môcť vybrať z viac ako 7 000 študijných programov. Na veľtrhu budú zastúpené aj univerzity a vysoké školy zo zahraničia, predovšetkým z Českej republiky, Veľkej Británie, Dánska, Holandska, Rakúska, Talianska a Nemecka.

 Pre odborných návštevníkov je v tomto roku pripravený nový sprievodný program s názvom "Pedagogické centrum". V pedagogickom centre bude oba dva dni veľtrhu prebiehať program prednášok, seminárov  a konzultácií zameraný špeciálne na výchovné poradcu a pedagógov stredných škôl.

Pedagógovia a výchovní poradcovia môžu k návšteve veľtrhu využiť voľné vstupenky, ktoré dostane každý pedagóg po registrácii na www.gaudeamus-sk.sk.