Loading...

Test

Zoznam profesorov pôsobiacich na terajšej UVLF v Košiciach od roku 1949

Tituly pred menom Meno Priezvisko Titul za menom Doba pôsobenia Vedný odbor
prof. MVDr. Jozef Arendarčík DrSc 1954 - 1990 porovnávacia fyziológia
Dr. h. c. prof. MVDr. Koloman Ondrašovičová DrSc. 1954 - 1990 ekonomika a organizácia poľnohospodárstva

Zoznam profesorov pôsobiacich na terajšej UVLF v Košiciach od roku 1949

Tituly pred menom meno priezvisko titul za menom doba pôsobenia vedný odbor
prof. MVDr. Jozef Arendarčík DrSc 1954 - 1990 porovnávacia fyziológia
Dr. h. c. prof. MVDr. Koloman Ondrašovičová DrSc. 1954 - 1990 ekonomika a organizácia poľnohospodárstva