Loading...

Test

Dizertačné skúšky v akademickom roku 2020/2021

Dátum konania
Titul, meno, priezvisko
Študijný program
Predseda komisie
30.03.2021 utorok
    9.00
    10.00
    11.00

MVDr. Jana Hruškovicová
MVDr. Zuzana Kiššová
MVDr. Marek Ratvaj

neurovedy
imunológia
imunológia

Prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
31.03.2021 streda
    9.00
    10.00
    13.00

MVDr. Silvia Zemanová
MVDr. Terézia Trepáčová
Mgr. Matúš Várady

infekčné choroby zvierat
parazitárne choroby zvierat
hygiena potravín

Dr.h.c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
Prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
16.04.2021 piatok
    9.00
    10.00
    11.00
    13.00
    14.00

MVDr. Teodora Blatníková
RNDr. Zuzana Demčišáková
Mgr. Valentína Focková
MVDr. Lucia Štempelová
Ing. Katarína Tokarčíková

veterinárna morfológia a fyziológia
veterinárna morfológia a fyziológia
veterinárna morfológia a fyziológia
veterinárna morfológia a fyziológia
veterinárna morfológia a fyziológia

Prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.


29.04.2021 štvrtok
    9.00
    10.00
    11.00
    13.00

MVDr. Martina Pettenello
MVDr. Simona Grelová
MVDr. Hana Zborovská
MVDr. Lucia Kottferová

vnútorné choroby zvierat
vnútorné choroby zvierat
vnútorné choroby zvierat
vnútorné choroby zvierat

Prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.

30.04.2021 piatok
    9.00
    10.00
    11.00

MVDr. Monika Lelláková
PharDr. Monika Sučik
Mgr. Martin Florian

hygiena chovu zvierat a ŽP
hygiena chovu zvierat a ŽP
hygiena chovu zvierat a ŽP

Prof. MVDr.Jaroslav Legáth, PhD.