Loading...

Ochrana osobných údajov - kontakt

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
IČO: 00397474

Zodpovedná osoba - kontakt: 
+421 55 298 1998
osobne.udaje@uvlf.sk