Loading...

Kontakty

Abecedný zoznam zamestnancov

Meno Telefón E-mail Web
Hudák Alexander, doc. RNDr., PhD. +421917360631 alexander.hudak@uvlf.sk -
Humeník Filip, MVDr., PhD. - filip.humenik@uvlf.sk -
Hura Vladimír, MVDr., PhD. +421915984717 vladimir.hura@uvlf.sk -
Hurníková Zuzana, doc. MVDr., PhD. - zuzana.hurnikova@uvlf.sk -
Hurtuková Silvia, PhDr. +421917340539 silvia.hurtukova@uvlf.sk -
Husnajová Eva +421915984770 eva.husnajova@uvlf.sk -
Iglódyová Adriana, MVDr., PhD. +421907529871 adriana.iglodyova@uvlf.sk -
Ignáczová Viera, Ing. +421915984612 viera.ignaczova@uvlf.sk -
Ivanová Helena +421915984775 helena.ivanova@uvlf.sk -
Jacková Anna, doc. MVDr., PhD. +421915984648 anna.jackova@uvlf.sk -
Jacková Daniela, Ing. +421918967936 daniela.jackova@uvlf.sk -
Jacková Zuzana +421915991458 - -
Jana Toholová, MVDr. +421905660030 jana.toholova@uvlf.sk -
Janáková Anna, Mgr. +421915984727 anna.janakova@uvlf.sk -
Jančíková Viera, JUDr. +421905430204 viera.jancikova@uvlf.sk -
Janega Peter - - -
Jano Dezider +421918377442 - -
Jevinová Pavlína, MVDr., PhD. +421915984752 pavlina.jevinova@uvlf.sk -
Júlia Jančura, Mgr. +421915984774 julia.jancura@uvlf.sk -
Jusková Michaela +421908808500 - -