Loading...

Kontakty

Abecedný zoznam zamestnancov

Meno Telefón E-mail Web
Fehér Michal, PharmDr. +421907827271 michal.feher@uvlf.sk -
Ferková Renáta +421915984685 renata.ferkova@uvlf.sk -
Fialkovičová Mária, doc. MVDr., PhD. +421915986681 maria.fialkovicova@uvlf.sk -
Figura Juraj, Mgr. +421915986736 juraj.figura@uvlf.sk -
Figurová Mária, MVDr., PhD. +421917115295 maria.figurova@uvlf.sk -
Filipko Tibor - - -
Forgáč František - - -
Forgáč Peter - - -
Franko Jaroslav - jaroslav.franko@uvlf.sk -
Furmaníková Anna, Ing. - anna.furmanikova@uvlf.sk -
Fusek František +421905570214 - -
Gajdošová Beáta, PaedDr. +421915984748 beata.gajdosova@uvlf.sk -
Galajda Richard, MVDr., PhD. +421917477963 richard.galajda@uvlf.sk -
Gaľašová Melánia +421915984710 melania.galasova@uvlf.sk -
Galdíková Martina, MVDr., PhD. +421905642375 martina.galdikova@uvlf.sk
Gallová Anna, Ing. +421915984007 anna.gallova@uvlf.sk -
Gálová Jana, MVDr., PhD. +421915986680 jana.galova@uvlf.sk -
Gancarčíková Soňa, MVDr., PhD. +421907923236 sona.gancarcikova@uvlf.sk -
Garčárová Monika, MVDr. +421915986746 monika.garcarova@uvlf.sk -
Gombošová Miriama, Bc. +421915986750 miriama.gombosova@uvlf.sk -