Loading...

Kontakty

Abecedný zoznam zamestnancov

Meno Telefón E-mail Web
Ďurčová Daniela, MVDr. - daniela.durcova@uvlf.sk -
Durkaj Drahoslav +421915992257 - -
Dvorská Oľga, Mgr. +421915984014 olga.dvorska@uvlf.sk
Džuňa Pavol +421915739846 - -
Dzureňová Slávka +421905431741 - -
Eftimová Jarmila, doc. Ing., CSc. +421917879375 jarmila.eftimova@uvlf.sk -
Eibenová Andrea, Mgr. +421915984743 andrea.eibenova@uvlf.sk
Fabrici Milan +421915986957 milan.fabrici@uvlf.sk -
Faixová Dominika, PharmDr., PhD. +421915984713 dominika.faixova@uvlf.sk -
Faixová Zita, prof. MVDr., PhD. +421915984704 zita.faixova@uvlf.sk -
Falis Marcel, doc. MVDr., PhD. +421915984682 marcel.falis@uvlf.sk -
Farbáková Jana, MVDr., PhD. - jana.farbakova@uvlf.sk -
Farkašová Marcela - marcela.farkasova@uvlf.sk -
Farkašová Zuzana, MVDr., PhD. +421905201646 zuzana.farkasova@uvlf.sk
Fedorčák Štefan +421915984729 stefan.fedorcak@uvlf.sk -
Fehér Michal, PharmDr. +421907827271 michal.feher@uvlf.sk -
Ferková Renáta +421915984685 renata.ferkova@uvlf.sk -
Fialkovičová Mária, doc. MVDr., PhD. +421915986681 maria.fialkovicova@uvlf.sk -
Figurová Mária, MVDr., PhD. +421917115295 maria.figurova@uvlf.sk -
Florián Martin, Mgr., PhD. - martin.florian@uvlf.sk -