Loading...

Kontakty

Abecedný zoznam zamestnancov

Meno Telefón E-mail Web
Bosáková Lenka, RNDr. +421918997626 lenka.bosakova@uvlf.sk -
Božíková Renáta, Ing. +421915984003 renata.bozikova@uvlf.sk -
Brandis Jana +421917218031 jana.brandis@uvlf.sk -
Bučková Anna +421918967939 anna.buckova@uvlf.sk -
Bujdošová Zuzana, RNDr., PhD. +421917441885 zuzana.bujdosova@uvlf.sk -
Bujňák Lukáš, MVDr., PhD. +421915986729 lukas.bujnak@uvlf.sk -
Burkus Zoltán - - -
Buža Juraj - - -
Capík Igor, doc. MVDr., PhD. +421915984661 igor.capik@uvlf.sk -
Cepková Martina, Ing. +421918180635 martina.cepkova@uvlf.sk -
Chandogová Edita, Ing. +421915991461 edita.chandogova@uvlf.sk -
Chriašteľová Darina, Ing. +421905907437 darina.chriastelova@uvlf.sk -
Cifruľáková Mária, Mgr. +421915984686 maria.cifrulakova@uvlf.sk -
Čisárová Žaneta - - -
Čížková Daša, prof. MVDr., DrSc. +421905201712 dasa.cizkova@uvlf.sk
Čomor Ľuboš, Mgr., PhD. - lubos.comor@uvlf.sk -
Čonková Eva, doc. MVDr., PhD. +421915984766 eva.conkova@uvlf.sk -
Čonková-Skybová Gabriela, MVDr., PhD. +421917315646 gabriela.conkovaskybova@uvlf.sk -
Čriepoková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984663 zuzana.criepokova@uvlf.sk -
Csank Tomáš, doc. MVDr., PhD. +421915984587 tomas.csank@uvlf.sk