Loading...

Kontakty

Abecedný zoznam zamestnancov

Meno Telefón E-mail Web
Kmecová Mária - - -
Kmeťková Veronika, PharmDr. - veronika.kmetkova@uvlf.sk -
Knap Viliam, doc. PhDr., PhD. - - -
Kočišová Alica, prof. MVDr., PhD. +421915984641 alica.kocisova@uvlf.sk -
Kočutová Michaela, Mgr. +421908807840 michaela.kocutova@uvlf.sk -
Kolenič Peter, Ing. +421905350524 peter.kolenic@uvlf.sk -
Kolesár Jaroslav +421915986730 - -
Kolesárová Mária, RNDr., PhD. +421907796740 maria.kolesarova@uvlf.sk -
Kolumber Dušan - - -
Koľvek Anton - - -
Koľvek Anton ml. - - -
Komorová Petronela, Ing., PhD. - petronela.komorova@uvlf.sk -
Konvičná Jana, RNDr. +421915986720 jana.konvicna@uvlf.sk -
Kopčáková Viera, Ing. +421918180633 viera.kopcakova@uvlf.sk -
Koréneková Beáta, MVDr., PhD. +421915986732 beata.korenekova@uvlf.sk
Korim Peter, doc. MVDr., PhD. +421915984609 peter.korim@uvlf.sk -
Korimová Jana, MVDr. Ing., PhD. +421915370636 jana.korimova@uvlf.sk -
Korytár Ľuboš, doc. MVDr., PhD. +421907816472 lubos.korytar@uvlf.sk
Koščová Jana, MVDr., PhD. +421905480897 jana.koscova@uvlf.sk -
Koščová Lenka, MVDr., PhD. +421917643521 lenka.koscova@uvlf.sk