Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Témy dizertačných prác

Témy pre uchádzačov o doktorandské štúdium sú vypísané na denné a externé doktorandské štúdium na:

  • Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • na externých vzdelávacích inštitúciách:
    • Ústave fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v.v.i. v Košiciach,
    • Parazitologickom ústave SAV, v.v.i. v Košiciach,
    • Neuroimunologickom ústave SAV, v.v.i. v Bratislave.