Loading...

Dokumenty

Výročné správy

Výročné správy

Výročné správy o činnosti UVLF v Košiciach.
Výročné správy o hospodárení UVLF v Košiciach.

Hodnotenie kvality

Hodnotenie kvality

V tejto časti nájdete dokumenty vnútorného systému kvality na UVLF v Košiciach a hodnotenia.

Cenník tovarov a služieb

Cenník tovarov a služieb

V tejto časti nájdete aktuálny cenník tovarov a služieb UVLF v Košiciach.

Výberové konania

Výberové konania

V tejto časi nájdete aktuálne výberové konania.

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

V tejto časti nájdete profil verejného obstrávateľa, nadlimitné, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

Výzvy

Výzvy

V tejto časti nájdete výzvy na podávanie projektov.

Projekty VaV

Projekty VaV

Projekty Veda a Výskum: VEGA, KEGA, APVV, ...