Loading...

Akcie

Prednáška Peľ a jeho využitie v medicíne

05.03.2019   Akcie

Pod vedením Včelárskeho klubu Univerzity veterinárskeho lekárstva farmácie v Košiciach sa dňa 05.03.2019 o 18:00 v miestnosti P-1 uskutoční prednáška pána MUDr. Štefana Košlíka Csc., venovaná využitiu peľu v medicíne a výžive.