Loading...

Akcie

Pozvánka na maľovanie tribúny

Pozvánka na maľovanie tribúny

22.06.2019   Akcie

Univerzita veterinárskeho lekásrtva a farmácie v Košiciach v rámci aktivít pri príležitosti 70. výročia svojho založenia a tiež v súlade s aktivitami Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva 2019 organizuje v spolupráci s Dobrovoľnícke centrum KošícMesto Košice,
Košice Západ Terasa a Jazdecký oddiel TJ Slávia UVLF v Košiciach

dobrovoľnícku brigádu zameranú na opravu tribún na Jazdeckom areáli UVLF, ktorá sa uskutoční dňa 22. 6. 2019 od 9.00 hod.
Aktivity budú zamerané na natretie oceľových konštrukcií a drevených dosiek.

Z dôvodu zabezpečenia pracovných pomôcok a občerstvenia prosíme záujemcov, aby svoju záväznú účasť nahlásili na jozef.nagy@uvlf.sk do 17. 6. 2019 do 12.00 hod.