Loading...

Akcie

Agrofilm 2018

Agrofilm 2018

02.10.2018 - 04.10.2018   Akcie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa aj tento rok zúčastní Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm. Od 2. do 4. októbra 2018 budú verejnosti v posluchárni P-34 (Pavilón morfologických disciplín) premietané filmové projekcie, ktoré priblížia divákom prístupnou formou špecifické témy poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov a života na vidieku. Sprievodnou akciou 34. ročníka Agrofilmu bude aj posterová konferencia na predstavenie výsledkov výskumu a poznatkov našich zamestnancov smerujúcich do poľnohospodárstva a využiteľných v poľnohospodárskej praxi.

2. október 2018 (utorok)
12:00 hod.
Otvorenie – príhovor
12:10 hod.
Zahájenie premietania
Rybárik spútaný riekou
Zdravější krajina
13:00 hod.
Sloboda pod nákladom
Žijem Dunajom
Roháč, Žiaranka a tí druhí
15:00 hod.
Ukončenie premietania
3. október 2018 (streda)
9:00 hod.
Spektrum vedy - kliešte
Čo by sme mali vedieť o kliešťoch
prednáška – doc. MVDr. B. Peťko, DrSc.
10:00 hod.
Farmárske bravčové
Kvalita mäsa
Barbecue
Naša májová bryndza
11:00 hod.
Inga – skutočný príbeh
Mláďatá z mojej lúky a lesa
Rybárik spútaný riekou
Šťastní farmári
12:00 - 12:30 hod.
Prestavka
12:30 hod.
Protézy pre zvieratá
Mláďatá z mojej lúky a lesa
Ako vyzerá chrup koňa
Záznamy o zákrokoch – zubný technik
Ošetrenie chrupu koňa
Odstránenie vlčích zubov
14:00 hod.
Ukončenie premietania
4. október 2018 (štvrtok)
9:00 hod.
Africký mor na hraniciach
Borievka
Živá lúka
Zakladanie stromových alejí
Hunting fever
10:00 hod.
Magické hlubiny I.
Magické hlubiny II.
11:00 hod.
Vápenec v poľnohospodárstve
Závlahy na Východoslovenskej nížine
Soybean rust
Tears of the olive
11:45 - 12:15 hod.
Prestavka
12:15 hod.
Dobre živení (Well feed)
Low White Sky
Chovateľský deň - Kočín
Hubertov odkaz
14:00 hod.
Ukončenie premietania