Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom

Pozvánka na obhajoby dizertačných prác

Pozývame Vás na obhajoby dizertačných prác: Mgr. Lenka POTOČŇÁKOVÁ, Mgr. Adriana-Natália MURGOCI

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísala dekrét Magna Charta Universitatum

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s hrdosťou oznamuje, že sa dňa 18. septembra 2018 oficiálne stala súčasťou združenia európskych univerzít Magna Charta Universitatum. Na pôde štvrtej najstaršej univerzity sveta,…

Informačná brožúrka na akademický rok 2018/2019

Brožúrka odbsahuje organizačnú štruktúru, harmonogram štúdia a študijné plány pre študentov prvého, druhého, spojeného prvého a druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, Etický kódex študenta a Študijný poriadok.

Pozvánka na obhajoby dizertačných prác

Pozývame Vás na obhajoby dizertačných prác.

Oznam Ústavu patologickej anatómie

10.07.2018   Oznamy zamestnancom
Ústav patologickej anatómie oznamuje, že v čase od 16. 7. – 24. 08. 2018 nebudú na ústave vykonávané pitvy.Ďakujeme za porozumenie.

Zmena príspevku na stravné

Na základe zmeny stravného zo zákona o cestovných náhradách, sa mení stravná jednotka pre zamestnancov z 3,50 na 3,60 €. Príspevok zamestnanca na stravné sa nemení a ostáva vo výške 0,92 € (rozdiel z ceny stravného je hradený zo sociálneho fondu)…

Zmena doby výdaja obedov počas leta 2018

Oznamuje, že doba výdaja od 3.7.2018 do 14.9.2018 bude v čase od 11:30 hod. do 13:30 hod. Výdajňa na ŠD1 (Podhradová 11) bude od 2.7.2018 do 14.9.2018 zatvorená. Od 4.7.2018 do 14.9.2018 bude zatvorená aj zamestnanecká časť jedálne na Komenského…

Súťaž s ITIC-om

15.06.2018   Oznamy zamestnancom
Súťaž s ITIC-m a vyhraj zaujímavé ceny. Zrebovanie bude 2.7.2018.

Potulky mestom Košice aj na UVLF

Dňa 1. až 3 júna sa budú konať v rámci akcie Potulky mestom Košice prehliadky našej univerzity. Srdečne Vás pozývame.

Zatvorenie jedálne na Komeského z dôvodu konania Majálesu

Vo štvrtok 24.5.2018 bude jedáleň UVLF v areáli univerzity na Komenského ulici otvorená do 13:30 z dôvodu konania sa Majálesu. Ďakujeme za pochopenie.

Výsledky volieb do predsedníctva Akademického senátu UVLF na obdobie 2018 – 2022

Pozrite si výsledky volieb do predsedníctva Akademického senátu UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2018 – 2022. Predseda Akademického senátu UVLF: doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. Podpredseda AS UVLF (predseda…

Výsledky riadnych volieb do Akademického senátu UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2018 – 2022

Pozrite si výsledky riadnych volieb zamestnancov, doktorandov a študentov do Akademického senátu UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2018 – 2022. Zamestnanecká komora - poradie, meno, počet hlasov 1. …