Loading...

Akcie

UVLF v Košiciach sa zapojila do ďalšieho významného projektu

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., sa 2. októbra 2018 zúčastnila tlačovej konferencie uskutočnenej pri príležitosti oficiálneho uvedenia vedecko-výskumného parku…

Slávnostného uvedenia zmodernizovanej farmy nosníc sa zúčastnila aj UVLF v Košiciach

02.10.2018   Podujatia
Dňa 2. októbra 2018 sa uskutočnilo slávnostné uvedenie do prevádzky zmodernizovanej farmy nosníc spoločnosti Hydina Holding, s.r.o. v Kežmarku. Do prevádzky bol uvedený moderný voliérový podstielkový chov nosníc a triedička vajec. UVLF v…

Na 12. ročníku Európskej noci výskumníkov sa zúčastnila aj UVLF v Košiciach

28.09.2018   Akcie , Podujatia
Aj tento rok sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zapojila do 12. ročníka prestížneho festivalu vedy Európska noc výskumníkov (ENV) 2018. Európska noc výskumníkov priniesla vedu a výskum bližšie k širokej verejnosti, a to…

Slávnostné otvorenie akademického roku

14.09.2018   Podujatia
Slávnostné otvorenie akademického roku 2018/2019 sa bude konať v Aule UVLF v pavilóne morfologických disciplín 14.9.2018 o 10:00 hod.

Infekčné a parazitárne choroby zvierat

13.09.2018 - 14.09.2018   Konferencie a semináre
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vás srdečne pozýva na VI. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Infekčné a parazitárne choroby zvierat“, ktorá sa uskutoční 13. – 14. septembra 2018. Cieľom konferencie je ponúknuť…

Futbalový turnaj troch univerzít

12.09.2018   Podujatia
Futbalový turnaj troj univerzít o putovný pohár sa bude konať dňa 12. 9. 2018 o 9.00 hod. na futbalovom štadióne TJ Slávia TUKE, Košice. Súperiť budú UVLF v Košiciach, TU vo Zvolene a SPU v Nitre. Účastníci turnaja: Slovenská…

XIII. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky

06.09.2018 - 07.09.2018   Konferencie a semináre
Cieľom konferencie je analyzovať vplyv a podiel výživy zvierat na tvorbe zdravia, produkcii a ekonomike chovu hospodárskych zvierat. Prezentovať výsledky experimentálnych výskumných prác a formulované návrhy na uplatnenie nových teoretických…

Majstrovstvá Slovenska v parkúrovom skákaní detí a juniorov

24.08.2018 - 26.08.2018   Podujatia
Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a Jazdecký klub TJ Slávia UVLF v Košiciach Vás pozýva na Majstrovstvá Slovenska v parkúrovom skákaní detí a juniorov, ktoré sa…

21. Košický morfologický deň

Téma: Trendy regeneračnej medicíny v morfológii. Začíname o 14:00.

Hygiena Alimentorum XXXIX.

16.05.2018 - 18.05.2018   Konferencie a semináre
The main focus of the international scientific conference is to gain current knowledge on safety and quality of poultry meat and poultry meat products, eggs and egg products, fishery products, wild game and farmed game meat and honey.

XVIII. Zvieratá: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne záväzných právnych predpisov

10.05.2018 - 11.05.2018   Konferencie a semináre
Toto jedinečné podujatie svojho druhu prináša témy súvisiace s ochranou zvierat, s problémami stratených a opustených zvier− at, prevádzkovaním útulkov, znečisťovaním verejných priestranstiev psími exkrementami, nedostatkami v evidencii zvierat,…

61. ročník Študentskej vedeckej konferencie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach usporiada 61. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ, dňa 18. apríla 2018 v Košiciach. 61. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ v akademickom roku 2017/2018 je…