Loading...

Kontakty

Abecedný zoznam zamestnancov

Meno Telefón E-mail Web
Valenčáková Petra, Bc. +421915984599 petra.valencakova@uvlf.sk -
Valéria Mižičková +421907207049 valeria.mizickova@uvlf.sk -
Valko-Rokytovská Marcela, RNDr., PhD. +421905702031 marcela.valko-rokytovska@uvlf.sk -
Valocký Igor, prof. MVDr., PhD. +421915984677 igor.valocky@uvlf.sk -
Váradyová Mária +421915986738 maria.varadyova@uvlf.sk -
Varecha Martin +421918967938 - -
Varga Lukáš, Mgr. +421915984746 lukas.varga@uvlf.sk -
Vargová Blažena +421915495055 blazena.vargova@uvlf.sk -
Vargová Daniela +421915986693 daniela.vargova@uvlf.sk -
Vargová Gabriela, MVDr., PhD. +421905717255 gabriela.vargova@uvlf.sk -
Vargová Iveta - - -
Vargová Katarína, Mgr. +421917763446 katarina.vargova@uvlf.sk -
Vargová Mária, MVDr., PhD. +421905310583 maria.vargova@uvlf.sk -
Vasiľ Milan, doc. MVDr., CSc. +421905385671 milan.vasil@uvlf.sk -
Vdoviaková Katarína, MVDr., PhD. +421915984649 katarina.vdoviakova@uvlf.sk
Veles Ján - - -
Venglovský Ján, prof. MVDr., PhD. +421915984671 jan.venglovsky@uvlf.sk -
Verebová Lucia, Mgr. +421918922023 lucia.verebova@uvlf.sk -
Verebová Valéria, RNDr., PhD. +421917383133 valeria.verebova@uvlf.sk
Veszelits Laktičová Katarína, MVDr., PhD. +421917443203 katarina.veszelitslakticova@uvlf.sk -