Loading...

Akreditované študijné programy

Bezpečnosť krmív a potravín

Bezpečnosť krmív a potravín

Študijný odbor: veterinárske lekárstvo
Stupeň: 1. (bakalárske - Bc.)
Forma štúdia: denná a externá
Jazyk štúdia: slovenský

Kynológia

Kynológia

Študijný odbor: veterinárske lekárstvo
Stupeň: 1. (bakalárske - Bc.)
Forma štúdia: denná a externá
Jazyk štúdia: slovenský

Veterinárna sestra

Veterinárna sestra

Študijný odbor: veterinárne lekárstvo
Stupeň: 1. (bakalárske - Bc.)
Forma štúdia: denná a externá
Jazyk štúdia: slovenský (denná a externá forma) a anglický (denná forma)

Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii

Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii

Študijný odbor: veterinárske lekárstvo
Stupeň: 1. (bakalárske - Bc.)
Forma štúdia: denná a externá
Jazyk štúdia: slovenský

Náuka o živočíchoch

Náuka o živočíchoch

Študijný odbor: veterinárne lekárstvo
Stupeň: 1. (bakalárske - Bc.)
Forma štúdia: denná
Jazyk štúdia: anglický

Pohoda a ochrana zvierat

Pohoda a ochrana zvierat

Študijný odbor: veterinárske lekárstvo
Stupeň: 2. (magisterské - Mgr.)
Forma štúdia: denná a externá
Jazyk štúdia: slovenský

Trh a kvalita potravín

Trh a kvalita potravín

Študijný odbor: veterinárske lekárstvo
Stupeň: 2. (magisterské - Mgr.)
Forma štúdia: denná a externá
Jazyk štúdia: slovenský

Farmácia

Farmácia

Študijný odbor: farmácia
Stupeň: spojený 1. a 2. (magisterské - Mgr.)
Forma štúdia: denná
Jazyk štúdia: slovenský

Hygiena potravín

Hygiena potravín

Študijný odbor: veterinárske lekárstvo
Stupeň: spojený 1. a 2. (doktorské - MVDr.)
Forma štúdia: denná
Jazyk štúdia: slovenský

Všeobecné veterinárske lekárstvo

Všeobecné veterinárske lekárstvo

Študijný odbor: veterinárske lekárstvo
Stupeň: spojený 1. a 2. (doktorské - MVDr.)
Forma štúdia: denná
Jazyk štúdia: slovenský a anglický

Doktorandské študijné programy

Doktorandské študijné programy

11 študijných programov
Stupeň: 3. (doktorandské - PhD.)
Forma štúdia: denná a externá