Loading...

Oznamy

Oznamy študentom


Oznam Oddelenia IKT - WebMail, WIFI a ISIC pre VŠETKY ROČNÍKY

30.10.2020   Oznamy študentom
Z dôvodu epidemiologických opatrení žiadame všetkých študentov aby pri riešení problémov s Oddelením IKT využívali len mailovú komunikáciu z pridelených školských mailových adries. Prihlasovanie do MS Teams Login: ID_študenta_z_AiS2…


Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál

Od 26.10.2020 je OBJEDNÁVANIE VŠETKÝCH OBEDOV LEN DO 8:00 HOD. (vrátane Hlavného jedla B)  Rezeň, zemiaky, šalát Syr, hranolky, tatárska omáčka Pizza -  nahlásiť na základe ponuky (ak nebude nahlásená pizza…

Oznam ŠD

16.10.2020   Oznamy študentom
Študenti, ktorým bolo povolené ostať na ŠD UVLF aj po 15.10.2020, sú povinní zostať na ŠD aj počas víkendov a sviatkov. Mimo ŠD sa študent smie zdržiavať len v čase, keď je ŠD otvorený (5:00 – 23:00hod.). Ak študent opustí ŠD UVLF na…

Oznam ŠD

15.10.2020   Oznamy študentom
Všetci študenti, s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí majú nariadenú dištančnú formu štúdia sú povinní vysťahovať sa z ŠD do 15.10.2020 (študenti pre ktorých prídu rodičia autom, do 16.10.2020). Vysťahovanie študentov z ŠD platí do odvolania.…Voľby delegáta študentskej časti akademickej obce do ŠRVŠ SR - Odklad

13.10.2020   Oznamy študentom
Na základe rozhodnutia o dištančnej forme výučby študentov všetkých študijných programov sa voľby delegáta študentskej časti akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach do Študentskej rady vysokých škôl…

Prechod na dištančnú formu výučby

Všetkým študentom UVLF v Košiciach, oznamujeme všetkým študentom, že od 13. 10. 2020 sa prechádza na dištančnú formu výučby vo všetkých študijných programoch a formách štúdia, s výnimkou študentov 6. ročníka ŠP VVL a GVM (predmet Choroby…

Doplňovacie voľby člena Komory študentov (ŠP farmácia) AS UVLF - Odklad

08.10.2020   Oznamy študentom
Na základe rozhodnutia o dištančnej forme výučby študentov študijného programu farmácia sa doplňovacie voľby člena Komory študentov Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach z radov študentov študijného…

Oznam Oddelenia IKT - Ako sa pripojiť na internet

01.10.2020   Oznamy študentom
Vážení  študenti, od začiatku tohto týždňa máte možnosť pripojiť sa na wifi eduroam bez nutnosti registrácie MAC adries nasledovne: Ako login použite vaše ID Z AIS a doménu uvlf – príklad: 99999@student.uvlf.sk Heslo použite rovnaké, ako…

Doplňovacie voľby člena Komory študentov (ŠP farmácia) Akademického senátu UVLF

30.09.2020   Oznamy študentom
Vážení študenti, dňa 14. októbra 2020 sa uskutočnia doplňovacie voľby člena Komory študentov (ŠP farmácia) Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na funkčné obdobie 2018 – 2022. Súhlas s kandidatúrou je…


Informácie k doplňujúcim voľbám do ŠRVŠ Slovenskej republiky

29.09.2020   Oznamy študentom
voľby sa uskutočnia 14.10.2020 od 9:00 do 14:00 v morfologickom pavilóne (P34) na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podať prihlášku môže študent všetkých študijných programov na UVLF, okrem študentov…