Loading...

Oznamy

Oznamy študentom

Obnovenie realizácie klinickej praxe v ak. roku 2019/2020

03.07.2020   Oznamy študentom
Milí študenti, chceli by sme Vám dať do pozornosti, že z dôvodu pozitívnej epidemiologickej situácie a uvoľňovania niektorých opatrení, je možné opätovne vykonávať klinickú prax na jednotlivých klinikách UVLF v Košiciach. Nariadenie rektorky zo…


Veterina Chomutov - Nabídka stáže/brigády, HPP

Veterinární klinika Chomutov MVDr. Jan Hošek Dukelská 5623 430 01 Chomutov Nabídka stáže/brigády,HPP Studentům VFU 6. ročníku nabízíme možnost spolupráce na našem moderně vybaveném pracovišti v Chomutově. Nabízíme jak možnost praxe i…

Webinár venovaný absolventským stážam Erasmus+

16.06.2020   Oznamy študentom
Milí študenti, budúci absolventi, keďže sa nemôžeme stretnúť osobne, pripravili sme si pre vás webinár venovaný absolventským stážam Erasmus+. Počas webináru vám porozprávame všetky informácie o absolventských stážach, ako si stáž hľadať aj…


Oznam firmy Gastromila - Zmena

Na základe požiadaviek vyplývajúcich z COVID-19 v obmedzenom množstve stravníkov. Čas výdaja stravy: od 11:00 hod. - skúšobná komisa 11:30 hod. - 13:30 hod. Vstup do jedálne: s rúškom pri vstupe dezinfekcia rúk…Oznam firmy Gastromila - Otvorenie jedálne 1. 6. 2020.

Dňa 1.6.2020 otvárame jedáleň: od 11:30 hod. – do 13:30 hod. Na základe požiadaviek vyplývajúcich z COVID-19 v obmedzenom množstve stravníkov. Vstup do jedálne: s rúškom stoly 2m od seba pri stole 2 osoby na tácku…Stáž Arriello

04.05.2020   Oznamy študentom
Job Title: Local PV Intern   Department/Unit: Pharmacovigilance Reports to: Team Lead-Local Pharmacovigilance unit …

Špecifické vlastnosti online skúšobných/zápočtových testov prostredníctvom systému Moodle

Milí študenti, vzhľadom na vzniknuté nedorozumenia v súvislosti s prebiehajúcim online skúšaním a nastavením testov v systéme Moodle, Vás chceme upozorniť na nasledujúce skutočnosti: Zverejnené videonávody určené pre študentov majú len…

Informácia o skúšobných testoch pre študentov so špecifickými potrebami

29.04.2020   Oznamy študentom
V súvislosti s prebiehajúcim online skúšaním upozorňujeme všetkých študentov, že v systéme Moodle budú pre jednotlivé predmety vytvorené a sprístupnené aj testy určené výhradne pre študentov so špecifickými potrebami. Takýto test je prístupný…

Oznam o prerokovaní poplatkov

27.04.2020   Oznamy študentom
Oznam o prerokovaní poplatkov – vrátenie zo dňa 21.04.2020 Poplatok uhradený za ubytovanie vopred bude vrátený iba študentovi študujúcemu v slovenskom alebo v anglickom jazyku, ktorý štúdium na UVLF končí v akademickom roku 2019/2020. …

Evidovanie žiadostí o ubytovanie na akademický rok 2020/2021

Oznamujeme všetkým študentom dennej formy štúdia, že Evidencia žiadosti o ubytovanie na ŠD UVLF v Košiciach v akademickom roku 2020/2021 je v AIS otvorená od 24.04.2020 do 10.05.2020. Po tomto termíne inak podané žiadosti o ubytovanie nebudú…

Prijímacie skúšky na ak. r. 2020/2021

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením infekcie koronavírusom COVID-19,  prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia, a na základe rozhodnutia vedenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, …


Pokyny k dištančnej forme hodnotenia študijných výsledkov

Milí študenti, chceli by sme Vás touto cestou informovať, že vzhľadom na súčasnú situáciu so šírením infekcie koronavírusom, prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia a prebiehajúcu dištančnú výučbu, vedenie UVLF na svojom zasadnutí dňa 31…

Oznam ŠD - Postrek proti COVID–19

Informujeme študentov, že dňa 08.04.2020 sa bude vykonávať postrek proti COVID – 19, o 7:15 hod. Postrek obsahuje štipľavý zápach, preto je potrebné obmedziť pohyb po budove v čase postreku na 30 minút.