Loading...

Oznamy

Oznamy študentomStáž Arriello

04.05.2020   Oznamy študentom
Job Title: Local PV Intern   Department/Unit: Pharmacovigilance Reports to: Team Lead-Local Pharmacovigilance unit …

Špecifické vlastnosti online skúšobných/zápočtových testov prostredníctvom systému Moodle

Milí študenti, vzhľadom na vzniknuté nedorozumenia v súvislosti s prebiehajúcim online skúšaním a nastavením testov v systéme Moodle, Vás chceme upozorniť na nasledujúce skutočnosti: Zverejnené videonávody určené pre študentov majú len…

Informácia o skúšobných testoch pre študentov so špecifickými potrebami

29.04.2020   Oznamy študentom
V súvislosti s prebiehajúcim online skúšaním upozorňujeme všetkých študentov, že v systéme Moodle budú pre jednotlivé predmety vytvorené a sprístupnené aj testy určené výhradne pre študentov so špecifickými potrebami. Takýto test je prístupný…

Oznam o prerokovaní poplatkov

27.04.2020   Oznamy študentom
Oznam o prerokovaní poplatkov – vrátenie zo dňa 21.04.2020 Poplatok uhradený za ubytovanie vopred bude vrátený iba študentovi študujúcemu v slovenskom alebo v anglickom jazyku, ktorý štúdium na UVLF končí v akademickom roku 2019/2020. …

Evidovanie žiadostí o ubytovanie na akademický rok 2020/2021

Oznamujeme všetkým študentom dennej formy štúdia, že Evidencia žiadosti o ubytovanie na ŠD UVLF v Košiciach v akademickom roku 2020/2021 je v AIS otvorená od 24.04.2020 do 10.05.2020. Po tomto termíne inak podané žiadosti o ubytovanie nebudú…

Prijímacie skúšky na ak. r. 2020/2021

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením infekcie koronavírusom COVID-19,  prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia, a na základe rozhodnutia vedenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, …


Pokyny k dištančnej forme hodnotenia študijných výsledkov

Milí študenti, chceli by sme Vás touto cestou informovať, že vzhľadom na súčasnú situáciu so šírením infekcie koronavírusom, prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia a prebiehajúcu dištančnú výučbu, vedenie UVLF na svojom zasadnutí dňa 31…

Oznam ŠD - Postrek proti COVID–19

Informujeme študentov, že dňa 08.04.2020 sa bude vykonávať postrek proti COVID – 19, o 7:15 hod. Postrek obsahuje štipľavý zápach, preto je potrebné obmedziť pohyb po budove v čase postreku na 30 minút.

Oznam ŠD

Dôležité !!! Študenti, ktorí sú v karanténe alebo boli v kontakte s osobami, ktorí sú v karanténe, alebo majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, sú povinní o tom informovať riaditeľa ŠD a ubytovacie oddelenie Ing. Švihrovú. Títo študenti…

Zrušenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Vážená akademická obec, oznamujem Vám, že rektorka UVLF v Košiciach svojim rozhodnutím zrušila udelenie rektorského voľna všetkým študentom UVLF v Košiciach v dňoch 9. apríla a 12. apríla 2020, nakoľko dôvod na udelenie tohto voľna už nie je…


Oznam firmy Gastromila - Zmena doby výdaja jedál

Vážení stravníci, od pondelka, 30.3.2020, sa mení doba výdaja v univerzitnej jedálni na Komenského ulici. Pondelok - Piatok: 11:30 hod. - 12:30 hod. Aktuálna ponuka na budúci týždeň je už nahratá v systéme webkredit, a teda si obedy…

Oznam ŠD - platba za ubytovanie Apríl 2020

26.03.2020   Oznamy študentom
Vážení študenti, v súvislosti s príkazom pani rektorky č. 5/2020  Vám oznamujem, že študenti ktorí uhradili platbu za ubytovanie v ŠD UVLF za mesiac apríl 2020, táto platba sa nebude vracať. Ostáva ako preddavok na mesiac, kedy sa študenti…

Dávajte na seba pozor a chráňte si svoje zdravie!

Milí študenti, v súvislosti s pandémiou COVID-19 a mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyhlásená na území Slovenska Vám oznamujem, že prezenčná forma výučby na našej univerzite je zastavená do odvolania. V tomto období Vaše vzdelávanie bude…


Oznam ŠD - Vstup do ŠD UVLF

25.03.2020   Oznamy študentom
Vážení študenti, v súvislosti s požiadavkou študentov o umožnenie vstupu do internátov za účelom  zobratia si osobných vecí  Vás informujem, že zákaz vstupu do ŠD, pre študentov ktorí odcestovali domov (opustili internát) z dôvodu…