Loading...

Oznamy

Oznamy študentom


Udelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 31. októbra 2019 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku, (bez náhrady…


Finančná dotácia pre akademickú knižnicu získaná!

Akademická knižnica Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach získala aj tento rok (2019) finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia je verejnoprávnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje finančnú podporu…

Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov v dennej forme štúdia a garantom študijných predmetov v prvých ročníkov v dennej forme štúdia v slovenskom a anglickom jazyku, že na deň 25. októbra 2019 udeľujem rektorské voľno študentom prvých…
Výzva ERASMUS+ 2019-21 a CEEPUS

26.09.2019   Oznamy študentom
Pozvánka Milí študenti, pozývame Vás na stretnutie „VÝZVA ERASMUS+2019-21 a CEEPUS„ Kedy: 3.10. 2019, vo štvrtok  o 14:00 Kde: v posluchárni PCHD  /Pavilón chemických disciplín/ Kto: všetci študenti, ktorí majú záujem zúčastniť sa…


Začiatok roka s MAIDAY

19.09.2019   Oznamy študentom
Pozývame vás na neoficiálne otvorenie akademického roka alebo ak chcete rozlúčku s letom: MAIDAY 2019! Podujatie MAIDAY už dávno nie je len ukončením letnej sezóny či otvorením nového školského roka pre študentov. Je už čosi viac.  Je to…

Prispejte k programu medzinárodného filmového festivalu AGROFILM 2019

Na základe ponuky Festivalového výboru AGROFILMU Nitra, vedenie UVLF v Košiciach odsúhlasilo účasť univerzity na 35. ročníku súťaže filmov s poľnohospodárskou tematikou AGROFILM 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 30.septembra – 5. októbra 2019 v…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že do 20. 9. 2019 v čase od 11:00 - 14:30 sa budú obedy vydávať len na Komenského 73. Od 23. 9. 2019 sa budú obedy vydávať aj v jedálni na Podhradovej 11 (ŠD1). Od 23. 9. 2019…

Tancuj, zabávaj sa, hýb sa ako hviezda na svojej univerzite s University Dance Center!

10.09.2019   Oznamy študentom
Zimný semester je tu a aj ty si môžeš spestriť svoj študentský život s University Dance Center priamo na svojej škole. Príď sa zabaviť a odreagovať sa spolu s kamarátmi na tanečné a pohybové kurzy, ktoré sa začínajú už od 30. septembra. Kurzy…

Udelenie rektorského voľna - Oslavy 70. výročia založenia univerzity

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na dni 16. 09. 2019 a 17. 09. 2019 od 15:00 hod. udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania…

Oznam Ústavu telesnej výchovy a športu

09.09.2019   Oznamy študentom
Zápisy na jednotlivé športy sa uskutočnia 17. a 18. 9. 2019 v telocvični na Podhradovej ulici. Termíny cvičení sa budú upravovať podľa možností a počtu prihlásených študentov – sledovať oznamy!!! utorok: 18:00 – 19…