Loading...

Oznamy

Oznamy študentom


Témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na akademický rok 2018/2019

V súlade s článkom 6 Vnútorného predpisu č. 59 – Zásady rigorózneho konania v študijnom odbore farmácia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach boli vyhlásené témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na akademický…

Informačná brožúrka na akademický rok 2018/2019

Brožúrka odbsahuje organizačnú štruktúru, harmonogram štúdia a študijné plány pre študentov prvého, druhého, spojeného prvého a druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, Etický kódex študenta a Študijný poriadok.

Harmonogram zápisov na akademický rok 2018/2019

06.08.2018   Oznamy študentom
Pozrite si aktuálny harmonogram zápisov.

Zmena príspevku na stravné

Na základe zmeny stravného zo zákona o cestovných náhradách, sa mení stravná jednotka pre zamestnancov z 3,50 na 3,60 €. Príspevok zamestnanca na stravné sa nemení a ostáva vo výške 0,92 € (rozdiel z ceny stravného je hradený zo sociálneho fondu)…

Zmena doby výdaja obedov počas leta 2018

Oznamuje, že doba výdaja od 3.7.2018 do 14.9.2018 bude v čase od 11:30 hod. do 13:30 hod. Výdajňa na ŠD1 (Podhradová 11) bude od 2.7.2018 do 14.9.2018 zatvorená. Od 4.7.2018 do 14.9.2018 bude zatvorená aj zamestnanecká časť jedálne na Komenského…

Potulky mestom Košice aj na UVLF

Dňa 1. až 3 júna sa budú konať v rámci akcie Potulky mestom Košice prehliadky našej univerzity. Srdečne Vás pozývame.

Zatvorenie jedálne na Komeského z dôvodu konania Majálesu

Vo štvrtok 24.5.2018 bude jedáleň UVLF v areáli univerzity na Komenského ulici otvorená do 13:30 z dôvodu konania sa Majálesu. Ďakujeme za pochopenie.

XLIV. Lekárnické dni na Donovaloch

11.05.2018   Oznamy študentom
Slovenská farmaceutická spoločnosť o. z., Slovenská lekárská spoločnost - Lekárnická sekcia, Slovenská lekárnická komora a Farmaceutická fakulta UK v Bratislave pozývajú 21.6.2018 – 23.6.2018 do Hotelu Residence na Donovaloch na XLIV. LEKÁRNICKÉ…

Výsledky volieb do predsedníctva Akademického senátu UVLF na obdobie 2018 – 2022

Pozrite si výsledky volieb do predsedníctva Akademického senátu UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2018 – 2022. Predseda Akademického senátu UVLF: doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. Podpredseda AS UVLF (predseda…

Výsledky riadnych volieb do Akademického senátu UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2018 – 2022

Pozrite si výsledky riadnych volieb zamestnancov, doktorandov a študentov do Akademického senátu UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2018 – 2022. Zamestnanecká komora - poradie, meno, počet hlasov 1. …