Loading...

Oznamy

Oznamy študentom

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 21. 2. 2019

Pozývam Vás na 6.riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2019 (štvrtok) o 14.00 hod. v posluchárni P-35 (Katedra…


Vyhlásenie súťaže na propagačný slogan pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie a jednou z dvoch pre farmaceutické vzdelávanie v Slovenskej republike. Jej vznik sa datuje do decembra 1949 pod…


Oznam ústavu telesnej výchovy - Zápis na jednotlivé športy

30.01.2019   Oznamy študentom
Zápisy na jednotlivé športy sa uskutočnia 5. a 6. 2. 2019 v telocvični na Podhradovej ulici. Termíny cvičení sa budú upravovať podľa možností a počtu prihlásených študentov – sledovať oznamy!!!! utorok: 18:00 – 19…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 28.1. - 1.2.2019 na Komenského.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že od 28. 1. 2019 - 1. 2. 2019 sa budú obedy na Komenského 73 vydávať len v študentskej výdajni. Gastromila s.r.o.

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 25.1. 2019 na Komenského.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 25. 1. 2019 sa budú obedy na Komenského 73 vydávať len v študentskej výdajni. Gastromila s.r.o.University dance center

University dance center otvára od 18. februára 2019 tanečné a pohybové kurzy aj v Košiciach!

Letné brigády v Nemecku cez ÚPSVR SR

Sieť EURES Slovensko, v spolupráci s vysokými školami/univerzitami v Slovenskej republike a Centrálou pre sprostredkovanie práce v Bonne pomáha študentom zamestnať sa počas letných prázdnin v Nemecku. S ponukou brigád budú oslovení študenti priamo…

Uzatvorenie Študijného oddelenia počas sviatkov

Oznamujeme všetkým zamestnancom a študentom, že v čase od 27.decembra 2018 do 2. januára 2019  bude Študijné oddelenie zatvorené. Od 3. januára do 4. januára 2019 budú úradné hodiny na Študijnom oddelení v čase od 8.30 h. do 11.00 h.

Uzatvorenie Študijného oddelenia - 17. 12. 2018

Oznamujeme všetkým zamestnancom a študentom, že  dňa 17. 12. 2018  bude Študijné oddelenie zatvorené z dôvodu účasti Študijného oddelenia na školení.


Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach

Pozývam Vás na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) o 10.00 hod. v posluchárni P-35 (Katedra…

Výzva Erasmus+ - KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pre akademický rok 2019/2020

30.11.2018   Oznamy študentom
Milí študenti, ktorí máte záujem o štúdium v zahraničí a chcete sa zúčastniť výmenného pobytu EÚ  Erasmus+ v akademickom roku 2019/2020 musíte splniť tieto podmienky Podmienky ukončený prvý ročník štúdia na UVLF vyplnená…