Loading...

Oznamy

Oznamy študentom

Pozvánka na stretnutie „VÝZVA ERASMUS+ 2019-20“

09.11.2018   Oznamy študentom
Milí študenti, pozývame Vás na stretnutie „VÝZVA ERASMUS+ 2019-20„ Kedy: 22.11. 2018  o 14:00, vo štvrtok Kde: v posluchárni PCHD  /Pavilón chemických disciplín/  Kto: všetci študenti, ktorí majú záujem zúčastniť sa výmenných, študijných…

Pozvánka na stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva našu univerzitu navštívi prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Pán prezident by sa rád stretol so študentmi i zamestnancami v aule univerzity v pondelok 12. 11. 2018 od 14.00 na diskusiu…

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach

Pozývam Vás na 3. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 15. novembra 2018 (štvrtok) o 14.00 hod. v posluchárni P-35 (Katedra…
Oznam firmy Gastromila, spol. s r.o - výdaj stravy 29.10.-2.11. len na Komenského.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že v dňoch 29. 10. až 2. 11. 2018 sa budú obedy vydávať len vo výdajni na Komenského 73. Gastromila s.r.o.

Oznam Študijného oddelenia - Zatvorené ŠO 25.10.2018

19.10.2018   Oznamy študentom
Oznamujeme všetkým študentom, že 25. októbra 2018 bude Študijné oddelenie zatvorené z dôvodu organizovania imatrikulácie študentov prvých ročníkov. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. prorektorka             

Oznam Študijného oddelenia - Zatvorené ŠO 31.10.2018 a 2. 11. 2018

19.10.2018   Oznamy študentom
Oznamujeme všetkým študentom, že v dňoch 31. 10. 2018 a 2. 11. 2018 bude Študijné oddelenie zatvorené z dôvodu udelenia rektorského voľna a čerpania dovoleniek. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. prorektorka             

Listina kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 a ich programov

Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora na funkčné obdobie 2019 - 2023 zverejňuje: Listinu kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 – 2023 Program Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., kandidátky…

Naši študenti opäť úspešní - Varšava, 4. medzinárodná vedecká konferencia študentov veterinárnej medicíny

V dňoch 27. – 28. 9. 2018 sa na Fakulte veterinárnej medicíny, Univerzity prírodných vied vo Varšave uskutočnila 4. medzinárodná vedecká konferencia študentov veterinárnej medicíny. Podvečer prvého rokovacieho dňa patril uvítaniu hostí a pozvanej…

Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Oznamujem všetkým garantom študijných predmetov a študentom prvých ročníkov v dennej forme štúdia, že na deň 25. októbra 2018 udeľujem rektorské voľno študentom prvých ročníkov (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania slávnostnej…

Oznam pre študentov prvých ročníkov - Imatrikulácia

11.10.2018   Oznamy študentom
Dňa 25. októbra 2018 sa v Pavilóne morfologických disciplín uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia – DF, bezpečnosť krmív a potravín…

Udelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Oznamujem všetkým garantom študijných predmetov a študentom všetkých ročníkov, že na deň 31. októbra 2018 a 2. novembra 2018 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov, vrátane ZAŠ…

Agrofilm 2018

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa aj tento rok zúčastní Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm. Od 2. do 4. októbra 2018 budú verejnosti v posluchárni P-34 (Pavilón morfologických disciplín) premietané filmové…

Pozvánka na konferenciu VET FUTURE

Dňa 5. októbra 2018 sa v aule UVLF v Košiciach uskutoční konferencia s názvom Kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku? VET FUTURE. Komora veterinárnych lekárov SR, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna…