Loading...

Oznamy

Oznamy študentom

Oznam firmy Gastromila - Zmena doby výdaja jedál

Vážení stravníci, od pondelka, 30.3.2020, sa mení doba výdaja v univerzitnej jedálni na Komenského ulici. Pondelok - Piatok: 11:30 hod. - 12:30 hod. Aktuálna ponuka na budúci týždeň je už nahratá v systéme webkredit, a teda si obedy…

Oznam ŠD - platba za ubytovanie Apríl 2020

26.03.2020   Oznamy študentom
Vážení študenti, v súvislosti s príkazom pani rektorky č. 5/2020  Vám oznamujem, že študenti ktorí uhradili platbu za ubytovanie v ŠD UVLF za mesiac apríl 2020, táto platba sa nebude vracať. Ostáva ako preddavok na mesiac, kedy sa študenti…

Dávajte na seba pozor a chráňte si svoje zdravie!

Milí študenti, v súvislosti s pandémiou COVID-19 a mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyhlásená na území Slovenska Vám oznamujem, že prezenčná forma výučby na našej univerzite je zastavená do odvolania. V tomto období Vaše vzdelávanie bude…


Oznam ŠD - Vstup do ŠD UVLF

25.03.2020   Oznamy študentom
Vážení študenti, v súvislosti s požiadavkou študentov o umožnenie vstupu do internátov za účelom  zobratia si osobných vecí  Vás informujem, že zákaz vstupu do ŠD, pre študentov ktorí odcestovali domov (opustili internát) z dôvodu…


Prelet nad bezpečným miestom

Spolu 35 tisíc kilometrov elektrických vedení na slovenskom území je ako vzdialenosť na južný pól a späť. Keď celú krajinu pretla hustá sieť drôtov, vtáky sa ocitli v bludisku prekážok. Po zásahu prúdom alebo po náraze do vedenia ich tu zahynie…

Nové infografiky z tímu ŠPDTP - COVID-19

10 odporúčaní pri COVID-19 Čo robiť, ak ste chorý Osoby s vyšším rizikom ochorenia Pomoc sebe a druhým www.korona.gov.sk www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Informácia pre Erasmus+ študentov

Vážené kolegyne a kolegovia, Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo…


UVLF pozastavuje prezenčné štúdium v súlade s nariadením vlády na 14 dní

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súvislosti so šírením koronavírusu pozastavuje prezenčnú formu výučby na 14 dní od pondelka 16. marca do nedele 29. marca 2020. Toto rozhodnutie prijala univerzita na základe záverov…

Udelenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na dni 09. apríla a 14. apríla 2020 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov, v slovenskom a anglickom jazyku (bez…


Usmernenie pre študentov a zamestnancov UVLF v Košiciach v súvislosti s koronavírusom

Študenti a zamestnanci v prípade pobytu v regióne s vysokým rizikom koronavírusu COVID 19 po návrate do Košíc v prípade vzniku príznakov infekcie dýchacích ciest (horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, bolesti hlavy, zimnica, triaška) okamžite…

UVLF pozastavuje prezenčné štúdium do piatka, koncom týždňa rozhodne o ďalších opatreniach podľa vývoja nákazovej situácie

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súvislosti s koronavírusom pozastavuje od utorka 10. marca 2020 prezenčnú formu výučby na jeden týždeň do 13. marca 2020. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia podľa…

Týždeň slovenských knižníc aj u nás

V pondelok 2. marca sa na Slovensku začína Týždeň slovenských knižníc (TSK). Otvára tak marec – na Slovensku tradičný mesiac knihy. Mottom 21. ročníka podujatia je Knižnice pre všetkých. Svojimi aktivitami sa do Týždňa slovenských knižníc zapája…Oznam ústavu telesnej výchovy - Zápis na jednotlivé športy

03.02.2020   Oznamy študentom
Zápisy na jednotlivé športy sa uskutočnia 11. a 12. 2. 2020 v telocvični na Podhradovej ulici. Termíny cvičení sa budú upravovať podľa možností a počtu prihlásených študentov – sledovať oznamy!!!! Rozpis termínov …

Odreagujte sa tancom s UNIDC

30.01.2020   Oznamy študentom
Nový semester je tu a sním opäť aj tanečné a pohybové kurzy Univerzity Dance Center . Pre všetkých tancuchtivých študentov sme si pripravili na tento semester bohatú ponuku tanečných a pohybových kurzov. Príďte sa k nám odreagovať z…