Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra morfologických disciplín

Doktorandi

Ústav anatómie

  • MVDr. Filip Humeník
  • Mgr. Magdaléna Polláková
  • MVDr. Jana Teleky - externý doktorand
  • MVDr. Mária Giretová - externý doktorand
  • MUDr. Marek Tomčo - externý doktorand

Ústav patologickej anatómie

  • MVDr. Alica Letnická rod. Kavuľová (2014 – 2018)
  • MVDr. Miroslava Šefcová (2016 – 2020)

Ústav histológie a embryológie

  • MVDr. Veronika Šimaiová