Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúca katedry Telefón E-mail Web
Tkáčiková Ľudmila, prof. MVDr., PhD. +421915984603 ludmila.tkacikova@uvlf.sk

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Koščová Jana, MVDr., PhD. +421905480897 jana.koscova@uvlf.sk -
Učitelia
Csank Tomáš, MVDr., PhD. +421915984587 tomas.csank@uvlf.sk
Hajdučková Vanda, MVDr., PhD. - vanda.hajduckova@uvlf.sk -
Pilipčinec Emil, prof. MVDr., PhD. +421905899434 emil.pilipcinec@uvlf.sk -
Pistl Juraj, prof. MVDr., PhD. +421915984588 juraj.pistl@uvlf.sk
THP zamestnanci
Antožiová Vladimíra +421915984587 vladimira.antoziova@uvlf.sk -
Hajsáková Soňa, Mgr. +421915984749 sona.hajsakova@uvlf.sk -
Sosová Viktória, Ing. +421915984754 viktoria.sosova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Benediková Magdaléna - magdalena.benedikova@uvlf.sk -
Mitrová Anna +421917985062 - -

Laboratórium gnotobiológie

Vedúca laboratória Telefón E-mail Web
Nemcová Radomíra, doc. MVDr., PhD. +421907919525 radomira.nemcova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci
Gancarčíková Soňa, MVDr., PhD. - sona.gancarcikova@uvlf.sk -
Király Ján, RNDr., PhD. +421915984749 jan.kiraly@uvlf.sk -
Maďar Marián, MVDr., PhD. +421917160328 marian.madar@uvlf.sk -
THP zamestnanci
Draskóczyová Zuzana, Bc. - zuzana.draskoczyova@uvlf.sk -
Sciranková Ľuboslava, MVDr., PhD. +421907923236 luboslava.scirankova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Franko Jaroslav - jaroslav.franko@uvlf.sk -
Franková Marcela - marcela.frankova@uvlf.sk -

Ústav imunológie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Tkáčiková Ľudmila, prof. MVDr., PhD. +421915984603 ludmila.tkacikova@uvlf.sk
Učitelia
Mudroňová Dagmar, doc. MVDr., PhD. +421915986954 dagmar.mudronova@uvlf.sk -
THP zamestnanci
Dancáková Marta +421915984605 marta.dancakova@uvlf.sk -
Kopčáková Viera, Ing. +421918180633 viera.kopcakova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Spišáková Oľga - - -

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie

Vedúci laboratória Telefón E-mail Web
Bhide Ramesh Mangesh, doc. MVDr., PhD. +421915984604 mangesh.bhide@uvlf.sk
Vedecko-výskumní pracovníci
Čomor Ľuboš, Mgr., PhD. - lubos.comor@uvlf.sk -
Kulkarni Amod, Mgr., PhD. - amod.kulkarni@uvlf.sk -
Materská dovolenka
Bhide Katarína, RNDr., PhD. - katarina.bhide@uvlf.sk -