Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra mikrobiológie a imunológie

Doktorandi

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie

 • MVDr. Petra Drzewnioková (2014 – 2018)
 • Mgr. Katarína Peňazziová (2017 – 2021)
 • MUDr. Eva Schréterová (2013 – 2018)
 • PharmDr. Monika Fedorová (2013 – 2018)

Laboratórium gnotobiológie

 • Mgr. Karolína Englerová (2017 – 2021)
 • MVDr. Andrea Stašková (2017 – 2021)

Ústav imunológie

 • PharmDr. Dominika Faixová (2017 – 2021)
 • MVDr. Ivana Maruščáková (2016 – 2020)
 • MVDr. Miroslava Vargová (2017 – 2021)
 • MVDr. Ing Bartosz Gąsowski (2017 – 2022)

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie

 • Mgr. Lenka Potočnáková (2013 – 2018)
 • MVDr. Evelina Kánová (2015 – 2019)
 • Mgr. Ivana Sirochmanová (2016 – 2020)
 • Mgr. Zuzana Tomečková (2016 – 2020)
 • Mgr. Patrícia Mertinková (2017 – 2021)