Loading...

Organizačná štruktúra

Kontakty

Vedúci katedry Telefón E-mail Web
Legáth Jaroslav, prof. MVDr., CSc. +421905442824 jaroslav.legath@uvlf.sk -

Ústav farmakológie

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Čonková Eva, doc. MVDr., PhD. +421915984766 eva.conkova@uvlf.sk -
Učitelia
Marcinčáková Dana, MVDr., PhD. +421917355747 dana.marcincakova@uvlf.sk -
Sabová Lucia, MVDr., PhD. - lucia.sabova@uvlf.sk -
Váczi Peter, MVDr., PhD. +421918919685 peter.vaczi@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci
Kopcsáyová Diana, RNDr. - diana.kopcsayova@uvlf.sk -
THP zamestnanci
Ferková Renáta +421915984685 renata.ferkova@uvlf.sk -
Husnajová Eva +421915984770 eva.husnajova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Hlavatá Mária - - -

Ústav toxikológie

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Legáth Jaroslav, prof. MVDr., CSc. +421905442824 jaroslav.legath@uvlf.sk -
Učitelia
Falis Marcel, doc. MVDr., PhD. +421915984682 marcel.falis@uvlf.sk -
Petrovič Vladimír, MVDr., PhD. +421907816486 vladimir.petrovic@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci
Sabo Rastislav, MVDr., PhD. +421915984688 rastislav.sabo@uvlf.sk -
THP zamestnanci
Kábrtová Beáta +421915984689 beata.kabrtova@uvlf.sk -
Plichta Tomáš, Mgr. - tomas.plichta@uvlf.sk -
Robotnícka profesia
Vadásová Viera +421915984674 - -

Ústav humánnej a klinickej farmakológie

Vedúci ústavu Telefón E-mail Web
Takáč Peter, PharmDr. +421918772679 peter.takac@uvlf.sk -
Učitelia
Kyselovič Ján, prof. PharmDr., CSc. - - -
Pirník Zdenko, doc. PharmDr., PhD. +421917515610 zdenko.pirnik@uvlf.sk -
Tischlerová Viera, Mgr., PhD. +421917842188 viera.tischlerova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci
Kolesárová Mária, RNDr., PhD. +421907796740 maria.kolesarova@uvlf.sk -
Košuthová Hedviga, RNDr., PhD. +421915991464 hedviga.kosuthova@uvlf.sk -
THP zamestnanci
Sláviková Martina +421907536671 martina.slavikova@uvlf.sk -